I statsbudsjettet står det at Finnmark anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,2 prosent. I Finnmark har Nesseby, med en økning på 5,6 prosent, og Vardø, med en økning på 5 prosent, fått den største økningen, mens Loppa med -1,3 ligger på bunn.

Kutte

Sør-Varanger får en vekst på 1,7 prosent, men det er mindre enn prisstigningen, som ligger på rundt 2,5 prosent.

- Vi har ikke rukket å gå så grundig inn i tallene, men slik det ser ut får vi inntekter som er lavere enn prisstigningen, og mindre enn i fjor. Dermed må vi begynne å tenke på hvor vi skal kutte, sier Aps gruppeleder i kommunestyret, Lena Norum Bergeng.

- Arbeiderpartiets alternative budsjett bevilget to milliarder mer til kommunene, som totalt ville gitt 4,3 milliarder. Det er ikke allverden, men i alle fall bedre enn regjeringens forslag, sier Norum Bergeng.

Høstferie

- På grunn av høstferien har vi ikke hatt tid til å sette oss inn i dette nok til å si noe om detaljene i statsbudsjettet, men når prisstigningen er satt til 2,5 til 2,7 prosent, så kan det jo tyde på at vi får mindre, sier rådmann Nina Bordi Øvergård.

- Vi vil komme tilbake til dette i neste uke, sier hun.