Dommen ble avsagt i Øst-Finnmark tingrett 29. august. Mannen fra Sør-Varanger sto tiltalt for å ha mishandlet og bedrevet vold mot samboeren over en periode på 11 måneder. Blant annet hadde han kastet en kaffekanne i hodet på samboeren, slått henne i ansiktet, og slått henne i hodet med en hammer.

Tilsto

Mannen tilsto forholdene i tingretten. I alle tilfellene var han beruset, og både kaffekannen og hammerslagene førte til kuttskader på samboeren.

I tilfellet med hammeren hadde han vært beruset i to dager i strekk. Han hentet en snekkerhammer etter en krangel, hvorpå det svartnet for ham. Da han kom til bevissthet hadde han slått samboeren to ganger i hodet. Samboeren fikk kuttskader «så blodet skvatt» ifølge rettspapirene.

Mannen ble selv livredd da han innså hva han hadde gjort, men ingen av dem gikk til politiet før omtrent en uke senere. Da hadde samboeren følt seg truet av mannen, og hun kontaktet politiet. Da politiet kom til huset, fortalte hun dem om hammerslagene, og viste dem arrene.

Kunne dødd

Retten ser svært alvorlig på både kannekastingen og hammerslagene, da slik vold mot hodet lett kan få fatale konsekvenser. Da spesielt med hammerslagene:

«Retten legger til grunn at tiltalte var sterkt beruset og det fremstår for retten som et rent lykketreff at tiltalte ikke har en langt alvorligere tiltale mot seg», står det i rettspapirene.

Dømt før

Mannens straff ble strengere av at han fra før av var dømt for samboervold. Den forrige dommen kom bare noen måneder før mishandlingen igjen startet opp. Men han kunne fått dobbelt så mye straff som det han fikk.

Ifølge straffeloven paragraf 61 kan nemlig noen dømmes til dobbelt straff, om de gjentar et lovbrudd innen kort tid etter en dom.

Men det han nå er dømt for skjedde før han begynte soningen for den forrige dommen. Dermed fant tingretten at paragraf 61 ikke gjaldt for denne dommen.

At mannen tilsto forholdene gjorde også at han fikk en fjerdedel trukket fra straffen. Det er spesielt siden retten kanskje ikke hadde hatt nok bevis for hammerslagene uten hans tilståelse, ifølge rettspapirene.

Rettens dom på ett og et halvt år i fengsel var imidlertid strengere enn aktor, som ville gi mannen ett år og fire måneder.