Sist lørdag satte et SVA-styremedlem inn et leserinnlegg med mål om å få lokalt næringsliv til å bidra med sårt tiltrengte millioner kroner til Sør-Varanger Avis, som har konkursspøkelset hengende over seg. Styremøtet kommende onsdag og fredagens ekstraordinære generalforsamling vil avgjøre mye av skjebnen til Sør-Varanger Avis.

I juni avgjorde styret i avisa at hele grafisk avdeling måtte gå, og også to fra forretningsavdelingen. De sju fikk brev om forhandlinger, men har ennå ikke fått sine oppsigelser. Fellesforbundet bestred måten det var blitt gjort på og en drøy måned etter at styrevedtaket ble gjort, har ingenting skjedd.

Vanskelig

Eirik Slettebø sier at stemningen er vanskelig i avisa, men at de er oppsatt på å gjøre jobben sin.

– Leserinnlegget til Wickstrand må være et spark til både Tor Sara og styreleder Odd Øie, som begge ville dra denne avisen i retning Alta og Polaris media. Vi ønsker at denne avisen fortsatt skal være lokal, sier Slettebø.

Fellesforbundet har også sterk mistillit til den sittende ledelse og spesielt til Tor Sara, som ble daglig leder i juni.

– Prosessen rundt oppsigelene gikk utenfor lovverk og alt. Er det da rart at vi ikke har tillit til han og den sittende ledelse? Tor Sara har ikke vist seg i Kirkenes siden generalforsamlingen i juni. En måned er gått uten at vi har sett noe til ham. Dette viser med tydelighet at her er det pengene som råder og agendaen er at han skal legge ned teknisk produksjon og trykkerivirksomheten her for å skaffe flere slike oppdrag i Alta og til egen avis.

På fote

Nå håper han og Fellesforbundet at det lokale næringslivet i Sør-Varanger kjenner sin besøkelsestid på kommende fredags generalforsamling.

– Vi har fått signaler på at næringslivet vil gå inn med friske penger for å få oss på fote igjen. Vi trenger det og Sør-Varanger trenger en avis med et trygt ståsted i Sør-Varanger. Vi vil ikke flytte arbeidsplassene våre til Alta og har så stor tiltro til det lokale næringslivet i Sør-Varanger at vi gleder oss til generalforsamlingen på fredag, sier Slettebø.

– Trist redningsforsøket starter så sent

Tillitsvalgt for journalistene og klubbleder i Norsk journalistlag, Birgitte Wisur Olsen, sier situasjonen i Sør-Varanger Avis lenge har vært alvorlig, både økonomisk og bemanningsmessig.

– Nå er det prioritet nummer en å berge driften. Vi har lenge ropt varsko og vi synes det er trist at huset var overtent før det ble satt i gang redningsforsøk, sier klubblederen og legger til at redaksjonen er lite fornøyd med de grepene som er gjort til nå.

– Vi har ikke ressurser til å henge med digitalt, og har i realiteten hatt en dramatisk nedbemanning på redaksjonell side, både på grunn av oppsigelse og fordi sykemeldinger i liten grad er erstattet. Vi har trofaste og lojale lesere, men det er selvsagt en grense for hvor langt lojaliteten går. En skal være veldig forsiktig med å vanne ut produktet.

Hva bør gjøres i forsøkene med å få inn sårt tiltrengt kapital nå da?

– Vi har fått lite informasjon og kjenner ikke realismen i noen av alternativene, og om det i det hele tatt fins alternativer. Men vi håper selvsagt at det lokale næringslivet, eller i det hele tatt noen, har tro på oss. For det viktigste er at vi kommer i en økonomisk posisjon som gjør at vi kan fortsette å gi ut avis. Vi er egentlig i en helt unik posisjon, både målt i antall abonnenter og fordi vi produserer i et uhyre interessant nyhetsområde. Vi må ha folk for å kunne lage en interessant og relevant avis og for å kunne utføre vårt samfunnsoppdrag. Det viktigste er at eierne og styret forstår dette bakteppet og legger forholdene best mulig til rette. Det har de ikke gjort til nå.

Avgjørende å få inn kapital

– Får ikke denne avisen inn ny kapital, så blir det konkurs. Det sier Odd Reidar Øie, styreleder i Sør-Varanger Avis.

Ifølge fagbladet Journalisten har Øie 175 millioner kroner i egenkapital, ingen gjeld og har aksjeposter i blant andre Østledningen, Eidsvoll Ullensaker Blad, Altaposten, Budstikka Media og er den med flest aksjer i Sør-Varanger Avis. Han har også en mindre eierandel i Polaris Media.

– Vi får bare håpe, sier Øie fra sitt feriested på Tjøme.

– Det er ingen tvil om at vi må få inn frisk kapital. Vi er i null, men det er lyspunkter også. Resultatet første halvår er ikke så ille.
Øie og styret har de siste ukene hatt løpende kontakt med Sparebank1 Nord-Norge for å få ned gjelda og en revisor som ikke har ønsket å godkjenne regnskapstallene.

– Etter en måned er det viktigere enn noensinne å få inn kapital. Dette er et krav fra banken. Vi er 225 aksjonærer i avisa og banken har framsatt krav om at aksjekapitalen må opp. Dersom vi lykkes med å få inn lokale aksjonærer, så er det selvfølgelig bra.

Så det er ingen selvmotsigelse i det å få laget Sør-Varanger Avis i Alta og få store og sterke aviseiere som Polaris Media med på laget?

– Nei.

Ingen splittelse i styret på det punktet?

– Nei.

Øie har jobbet med aviser og investeringer i lokalaviser landet rundt i over 40 år.

– Nå har jeg vel ikke jobbet med en avis som det har vært mer kritisk enn noen gang før. Situasjonen har blitt mer og mer kritisk de siste årene, ting er ikke blitt tatt tak i, før det er for sent og nå den siste tiden har det gått veldig bratt utforbakke. Nå er mitt og vårt fokus å redde avisen. Om vi klarer det, vet vi ikke på nåværende tidspunkt.

Du er en stor og mektig aviseier. Kan du gå inn med penger for å redde avisen?

– Jeg kan gå inn, men kan eller vil ikke gå inn alene. Derfor går vi ut nå og ber om at flere lokale kan gå inn med kapital.

Styrelederen sier han beklager at Fellesforbundet satte en fot ned og forsinket oppsigelsesprosessen i Sør-Varanger Avis.

– Det er ingen tvil om at avisen må kutte kostnader. Det er det bare en måte å gjøre på, nemlig å kutte i antallet ansatte. Styret vedtok å kvitte seg med grafisk avdeling, en prosess som ble forsinket da Fellesforbundet satte foten ned. Dette gjorde at vi mistet litt tempo i redningsprosessen.

Odd Reidar fremhever at SVA leverer et sterkt journalistisk produkt med stabile abonnements- og lesertall.

– Dessverre har annonsemarkedet sviktet, som det gjør i alle aviser i disse tider.

Situasjonen er vanskelig og gjelden stor. Hvorfor ikke bare slå avisen konkurs og så starte opp igjen med blanke ark?

– Det tror jeg ikke er den beste løsningen for Sør-Varanger Avis. Da er det en bobestyrer som overtar. Og da vet vi ikke hvordan situasjonen blir.

Rette opp

Daglig leder Tor Sara ønsker ikke å kommentere situasjonen så inngående.

– Vi i Altaposten er bedt om bistand fra de andre eierne i Sør-Varanger Avis. Målet er å rette opp og legge til rette for videre drift av avisen, sier Sara.

Han tilbakeviser at det er snakk om noen splittelse i SVA-styret etter Ellen B. Wickstrands leserinnlegg i lørdagsavisa.

– Jeg har ikke lest innlegget, men slik jeg ser det jobber styret sammen for å finne løsninger til det beste for Sør-Varanger Avis, sier den daglige lederen.