Varaordføreren har invitert Hesjevik for å snakke om mangelen på elevhybler i Kirkenes.

Et ansvar

Samtidig som at administrasjonen på Kirkenes videregående skole sliter med å få plassert alle elevene, møter de to Høyre-politikerne Rune Ulvang, som gjennom selskapet Toto Utvikling Nord planlegger å bygge 30 hybler på branntomta rett ved rundkjøringa på Hesseng.

- Vi som vertskommune må være pådrivere overfor fylkeskommunen i denne saken, sier Alstadsæther. For at Ulvang skal kunne leie ut til et prisnivå som passer elever, er han avhengig av at fylkeskommunen stiller med en garantisum.

- Til gjengjeld vil vi kjøpe tjenester av dem, slik at elevene som bor her får de samme tilbudene som det andre som bor på hybelhusene i området, forteller han.

Må opp

Jo Inge Hesjevik er klar på at denne saken må komme opp i fylkestinget i september

- Den er godt kjent, men den har blitt utsatt og utsatt. Det samme kan sies om de planlagte elevhyblene i Alta, forteller han. De peker på hybelhuset som Porsanger kommune har bygd for videregående elever.

- Der fikk de det til, og jeg er klar på at kommunen også her må være aktive overfor fylket, sier Hesjevik. Han mener det er både billigere og bedre å benytte lokale entreprenører enn om fylkeskommunen skulle fjernstyre dette fra Vadsø.

- Og blir det billigere, rekker også pengene lenger, poengterer han.