Planarbeid for detaljregulering av KILA (Kirkenes Industrial Logistics Area) er nå varslet startet. I planarbeidet legges det til rette for ankomstløsning til Slambanken. Planen er å lage rundkjøring i krysset Storgata/Solheimsveien, med tunnelankomst til KILA og ny vei opp til Sydvaranger gruves fabrikkområde.

Bekymret

Sameiet Solheimskvartalet består av 39 selveierleiligheter i tre blokker på tre etasjer og er en av de nærmeste bebodde byggene til det planlagte tiltaket i Kirkenes. De har kommet med innspill til planene og uttrykker bekymring. 10. juli behandlet beboerne saken og i et brev til Sør-Varanger kommune uttykker styret i sameiet Solheimskvartalet bekymring for det som nå skjer.
– Vi er i dag merkbart plaget av svevestøv og støy fra tungtrafikk som trafikkerer E6 langs Solheimsveien. Alle våre utearealer, terrasser og vinduer blir nedstøvet etter kort tid. Vi må skifte filtre i ventilasjonsanleggene to ganger i året for å unngå at filtrene skal gå tette, sier styreleder Torbjørn Robertsen i sameiet Solheimskvartalet.
Styret mener at det planlagte KILA-tiltaket i slambanken sterkt vil berøre bokvaliteten og bolysten i dette området ved at det vil bli en økning i tungtrafikken langs Solheimsveien.
– Dersom all massetransport skal kanaliseres ned mot sentrum via Solheimsveien for å frakte fyllmasse til utbyggingen på KILA/Slambanken vil dette være helt uakseptabelt for beboerne i sameiet, skriver Robertsen.

Hesseng sør

Nå frykter sameiet Solheimskvartalet at det vil ta lang tid før veien via Hesseng sør blir åpnet.
– Det virker sånn på den foreløpige planskissen. Den framtidige aktiviteten på KILA vil også medføre en økning i trafikk/tungtrafikk av mer varig karakter som vil belaste tilgrensende boligområde. Vi mener det må etableres andre løsning for trafikk inn og ut til KILA for å unngå den økningen i tungtrafikk via sentrum som det legges opp til i planskissen, skriver styreleder Torbjørn Robertsen.
Vi lyktes fredag ikke i å få en kommentar fra Robertsen.