Prosjektlederen sier de nå gjør alt de kan for å bli ferdig innen den nye fristen som er satt. Han tør likevel ikke garantere at det blir åpning før sommerferien, klok av tidligere utsettelser.

– Der vi har utfordringer, er i den sentrale driftskontrollen – SD-anlegget – som ikke er ferdig. Det er på grunn av forsinkelser i installasjonen. En utfordring er at det kan dukke opp nye feil når vi kjører testene, forklarer han.

Personalet skal teste

SD-anlegget regulerer blant annet ventilasjon og brannalarmer. Disse systemene må snakke sammen før sykehuset kan åpne.

I tillegg sier han at personale vil bruke noe tid på å teste bygget før alle flyttes over fra Prestøya.

– Dette er noe som byggherren må avgjøre. Finnmarkssykehuset må svare på hvordan ferien blir for de ansatte, avslutter Stumo.

Åpnet dørene

Prosjektledelsen åpnet dørene for pressen onsdag etter flere rykter om det som av flere er blitt omtalt som en byggeskandale.

SVA har gjentatte ganger forsøkt å komme på innsiden av bygget uten hell. Onsdag valgte byggeledelsen å åpne dørene for en kort omvisning. De innrømmer samtidig at informasjonen har vært for dårlig ut til publikum.

Prosjektleder Gunnar Stumo og assisterende prosjektleder Kjell Nilssen mener det har versert flere faktafeil i saken. En av påstandene som tilbakevises, er at bygget beveger på seg.

– Det er ikke konstatert noen bevegelser av betydning. Det er ingenting som indikerer at sprekkene har noe med fundamentering eller grunnforhold å gjøre, derimot er det helt naturlige bevegelser i materialer som er brukt i bygget. Denne feilen er i ferd med å bli rettet, sier Stumo.

- Har tillit

Styreleder Harald Larssen i Finnmarkssykehuset sier til NRK at de nå først og fremst konsentrerer seg om å få bygget ferdig til bruk. Deretter kommer evalueringen.

Han erkjenner at de ikke har noen oversikt over hva totalprisen ender på.

På spørsmål fra kanalen om hvorvidt han har tillit til direktør Eva Håheim Pedersen i Finnmarkssykehuset for håndteringen, svarer han ja.

Ovenfor Teknisk Ukeblad har Cadolto forklart tidsbruken med forsinkelser som stammer fra før de startet på sin del. De avviser derfor all skyld for problemene sykehusbygget har havnet i.