– Situasjonen for Neiden er prekær, sa Sivertsen og leverte underskriftslistene på ordførerens kontor på rådhuset i Kirkenes.
I fjor ble Smålaksen barnehage midlertidig stengt, fordi det ikke var barnegrunnlag nok til å holde den åpen.

Fem barn

– Nå har vi fem nytilflyttede barn i bygda. Det er ikke forsvarlig å sende disse til Kirkenes for å gå i barnehage. Skolen og barnehagen er selve livsnerven i en bygd. Familier har flyttet fra Neiden og unnlatt å flytte hit i den tida barnehagen har vært stengt. Kan dere politikere være så snille å åpne livsnerven for at det skal bli liv og aktivitet i Neiden igjen? Da er sjansen stor for at det kommer flere familier til bygda. De 85 underskriftene som jeg og Liv Thrane i Neiden velforening samlet i løpet av en dag er fra folk som vil bygge opp det som er tapt. Dette kan ikke regnes i penger, sa Sivertsen.

Åpning

Da barnehagen ble lagt på is i fjor, står det i vedtaket at kommunen er innstilt på å finne løsninger dersom barnegrunnlaget tilsier åpning.

– At det er kommet nye unger til bygda skulle absolutt tilsi at den kan åpne igjen. Det står helt klart i vedtaket at man skal åpne barnehagen igjen når det er barn nok i Neiden. Nå når vi har barn der, så må vi sette den på den politiske dagsorden igjen. jeg skal undersøke om administrasjonen kan gjøre dette uten at den behandles politisk, sier Hansen.

Stiller spørsmål

Kommunestyrerepresentant Pål K. Gabrielsen (SV) vil på det neste kommunestyremøtet 28. oktober stille spørsmål om gjenåpning av barnehagen i Neiden.

– Tidligere er det besluttet i kommunalt organ at Smålaksen barnehagen ved Fossheim skole i Neiden midlertidig skulle stenges. Dette ble begrunnet gjennomført på grunn av få barn i Neiden. Samtidig som det nå skjer en tilflytning til bygda, medfører den stengte barnehagen problem for de familier med barn som kunne være aktuell for en barnehage i bygda. Av vedtaket (midlertidig stengning) ser en at ved behov skulle det være mulig å gjenåpne Smålaksen barnehage. Nå er det behov for fem plasser. Det er også kjent at familier er blitt tilbudt barnehageplass i Kirkenes, samtidig som deres foreldre har jobb i Neiden - noe som betyr at det må kjøres opptil 20 mil mandag til fredag for å få benyttet et slikt tilbud. Hva skal være grunnlaget for å gjenåpne barnehagen? Vil ikke et tilbud om barnehageplass fem mil unna medføre at barnefamilier ikke etablerer seg i distriktene?
Hvorfor åpner ikke barnehage hvis grunnlaget er der? Hva skal være grunnlaget for å gjenåpne barnehagen, spør Gabrielsen.