Renholderen er oppgitt over arbeidsgiveren sin, som hun mener har vært i overkant vanskelig mot henne.

– Jeg har hatt mine fem steder hvor jeg har vasket; på Prix, Posten på Hesseng, en sydvarangeravdeling, Mattilsynet og Tollvesenet. Her har jeg aldri fått en klage i løpet av tre år, sier hun.

Jobbet hele livet

Fakihi har jobbet siden hun var fjorten år gammel. De siste tre årene har hun vært tilknyttet renholdsbyrået ISS i Kirkenes. Fra 1. januar i år fikk hun redusert stillingen sin fra full stilling til 80 prosent med 30,34 timer per uke.

– Jeg elsker å jobbe. Det er en viktig del av livet mitt. Det har vært noen situasjoner hvor jeg har måttet si nei til oppdrag på grunn av min familiesituasjon med flere små barn, men det skal ikke føre til reduksjon i stillingen min, sier hun.
«Vi holder på med anbud på to nye kunder i Kirkenes. Hvis vi får de, vil du få en av de. Da er du tilbake i hundre prosent stilling igjen hvis vi får en av de kundene og tida passer inn», skriver avdelingsleder Attine Varsi i en epost til Fakihi 20. desember i fjor.

Kviet seg

– Jeg var misfornøyd og kviet meg for å skrive under på en oppsigelseskontrakt for full stilling da jeg mente at jeg hadde nok kunder. Etter at jeg fikk nedsatt min kontrakt fra nyttår, har ISS ansatt tre personer, blant annet en på 80 prosent kontrakt, men med mer enn 125 prosent jobb, sier Fakihi.
Vi har fått tilgang til epostkorrespondansen mellom Fakihi og arbeidsgiveren hennes. Her går det fram at hun er svært misfornøyd med hva ISS har gjort.
På nyåret ble hun innkalt til drøftingsmøter, men møtte ikke på disse.
Fakihi tok kontakt med LO og Arbeidsmandsforbundet i Tromsø. Her er hun heller ikke fornøyd med oppfølgingen hun har fått.

– Nei, de kunne gjort mer for å hjelpe meg, sier hun.

Ikke overrasket

LOs distriktssekretær i Finnmark, Bjørn Johansen, kjenner til saken, men sier han sendte saken videre til Arbeidsmandsforbundet.

– Det er ingen overraskelse at dette er en sak med renholdsbransjen involvert. Det finnes mange liknende saker landet over i den bransjen, sier Johansen.
Ved Arbeidsmandsforbundet i Tromsø får vi opplyst at de har hatt møter med tillitsvalgte i ISS for å undersøke saken. Distriktssekretær Marit Nilsen ved Norsk arbeidsmandsforbund avdeling nord i Tromsø, sier at hun har vært i kontakt både med hovedtillitsvalgt og regiontillitsvalgt.

– De har lovet meg en tilbakemelding før helgen, sier Nilsen.
Fakihi er nå innkalt til et møte onsdag 15. oktober for å se på muligheten om hun kan komme tilbake i full stilling ved ISS.

– Færre kunder var årsaken

Regiondirektør for ISS Troms og Finnmark, Per Johnny Johansen, sier bortfallet av en stor kunde og ikke fødselspermisjonen er årsaken til at Fakihi fikk redusert sin stilling.
Johansen ønsker ikke å gå i detaljer om Hanane Fakihis kontrakt og arbeidsforhold.
– Dette er en personalsak og personalsakerdrøfter vi med ansatte og tillitsvalgte og ikke i media, sier han.

Mistet kunde

– Er det vanlig at ISS setter ned stillingen til arbeidstakere under eller etter en fødselspermisjon?

– Nei, selvfølgelig setter vi aldri ned stillinger som en følge av fødselspermisjon. Dersom medarbeidere får reduksjon i stillinger er det som følge av bortfall av kunder.
Johansen forklarer at det var på grunn av bortfallet av en stor kunde, at Fakihi fikk satt ned sin stillingsprosent til 80.

– Jeg har ikke vært kjent med denne saken, før nå. Jeg beklager at informasjonen ikke er fanget godt nok opp. Nå skal jeg ta tak i denne saken og gå en runde med de tillitsvalgte. Vi er rundt 300 ansatte i Troms og Finnmark og er tjent med ryddige arbeidsforhold. En slik sak er ikke noe vi er bekjent av.

– Er det riktig at dere har ansatt tre personer etter at Hanane Fakihi fikk satt ned sin stilling, hvorav den ene i perioder har jobbet 125 prosent?

– Dette er ikke jeg kjent med, men skal selvsagt undersøke denne saken nærmere.

Ny kunde

– Fakihi hevder at hun fikk satt ned stillingsprosenten sin på grunn av fødselspermisjon og at hun fikk tilbud om vaskejobber hun ikke kunne ta på kveldstid, på grunn av sin familiesituasjon. Det er kanskje litt drøyt?
– Vi har dialog med tillitsvalgtapparatet og ønsker snarest mulig å arrangere et møte med medarbeider slik at vi får ryddet opp i eventuelle misforståelser.

– LO kaller renholdsbransjen som verstinger når det gjelder arbeidskontrakter. Er dere det?

– Nei, vi er ikke det. Vi jobber hardt for at ting skjer på en ordentlig måte og at prosessene går rett og lovlig for seg, med drøftingsmøter og med Bedriftshelsetjenesten inne. Vi i ISS setter stor pris på medarbeiderne våre og arbeider aktivt for at alle skal ha ordnede forhold, sier regiondirektør Johansen.