• Harald Nilsen AS sitt forslag
 • Vinnerbidraget fra Byggmesteran AS

Bedømmelseskomiteen, som besto av rektorer og andre fagfolk i kommunen, samt eksterne arkitekter, rangerte nemlig Byggmesteran AS sitt forslag midt på treet.

«Skolen fremstår som institusjonspreget, og innbyr i begrenset omfang til glede, lek og kreativitet», heter det i sammenfatningen til komiteen.

 • LES HELE BEDØMMINGEN HER (pdf) - stor versjon av illustrasjonen over her - og andre dokumenter i saken her.

«Ensartet», «identitetsløs» og «kjedelig» var også blant adjektivene som ble brukt. Komiteen mente altafirmaet Harald Nilsen AS hadde det klart beste forslaget, med Consto AS på andreplass.

De avga sin rapport uten å ha sett prisen på anbudene, og deres vurderinger telte 45 prosent av helheten.

Dissens i komiteen

Men utover smak og behag hadde komiteen også formelle innvendinger til Byggmesteran.

«Prosjektet må i stor grad bearbeides for å oppfylle overordnede forventninger og tildelingskriterier,» sammenfatter komiteen.

To eksternt innleide rådgivere, arkitektene i komiteen, fremmet dissens på grunn av poenggivingen til det som viste seg å bli vinnerbidraget.

Dette var begrunnet i mangelfull dokumentasjon for kvalitetssikring av bæresystem for vegger og fasader på bygget.

«[Forslaget] er mangelfullt, og oppfyller ikke kravene som skal danne grunnlag for bedømmelse, og bør få laveste poengsum og bli rangert som nummer fem,» mente sivilarkitektene.

Alternativt mente de at Byggmesteran burde avvises av hensyn til anskaffelsesreglementets prinsipper om ligebehandling, forutsigbarhet og transparens.

Ikke til stede

I første fase i komitéarbeidet satte de en foreløpig poengsetting. Men siden tilbyderne i varierende grad hadde levert dokumentasjon om bæresystem, fikk alle fem selskapene brev om å ettersende dette.

Men i neste møte i komiteen deltok ikke de eksterne arkitektene. De øvrige medlemmene vurderte at Byggmesteran hadde levert godt nok, og lot den opprinnelige poengsummen stå:

 • Harald Nilsen AS: 100 poeng
 • Consto AS: 80 poeng
 • Byggmesteran AS: 75 poeng
 • Hent AS 65 poeng
 • Kirkenes Byggservice: 60 poeng

De andre kriteriene i anbudsprosessen var pris (40 prosent) og samspillkompetanse (15 prosent).

I pris lå Byggmesteran 43 millioner under Harald Nilsen, og med full score i også siste kategori, holdt det til en knepen seier.

Klagefrist torsdag

Tre av deltakerne i konkurransen har søkt innsyn hos kommunen rundt anbudsvurderingen; Kirkenes Byggservice, Consto og Harald Nilsen AS.

Sistnevnte havnet på andreplass med en totalscore på 85,8 poeng av 100, mot vinnerbidragets 88,3 poeng.

«Vi ber om innsyn i tilbydet til Byggmesteran, samt anskaffelsesprotokollen. Vi ber også om tilbakemelding på det forhold at Byggmesteran AS har levert mangelfulle opplysninger/dokumentasjon er hensyntatt i evalueringen», skrev de i en henvendelse til kommunen..

I korrespondanse forrige uke har kommunen oversendt en rekke dokumenter i saken til selskapene.

Ingen av de tre vil overfor Sør-Varanger Avis si noe om de har tenkt til å klage på tildelingen, som ble endelig avgjort i formannskapet 11. oktober.

- Miljøvennlig og billig i drift

Byggmesteran argumenterer med at bæresystemet de har valgt, gir både lave vedlikeholdskostnader og strømsparing.

Det går fram av nevnte dokumentasjon kommunen etterspurte fra alle de fem tilbyderne. Systemet deres er basert på prefabrikkerte betongdekker, søyler og bærende yttervegger.

- Valget er på bakgrunn av tilpasningsdyktighet, miljøpåvirkning og holdbarhet for skolebygg, skriver de i innledningen på dokumentasjonen om bæresystem, som kan leses her.

Videre anføres det at betongoverflatene er vedlikeholdsfrie og robuste mot hærverk. Den termiske massen til betong holder også på varmen, og kan gi 20-25 prosent lavere energibehov.

Arkitektene mente altså vedlagte dokumentasjon/tegninger til dette ikke holdt mål.

- Identitetsløs og kjedelig

Komiteen har for øvrig vært fornøyde med uteareal og en del andre løsninger i Byggmesterans forslag, men innvender blant annet også:

 • Ett klasserom uten dagslys er ikke akseptabelt, og må bearbeides
 • Ikke samsvar mellom planer og fasader. Dette svekker muligheten for å vurdere om viste planløsninger kan oppfylle romprogram og øvrige krav.
 • Kompakte bygningsvolumer med ensartede betongfasader. Skolen fremstår som identitetsløs og kjedelig.

Komiteen har for øvrig også ført opp en del innvendinger og endringskrav også for de to forslagene de rangerte høyest.

Fakta
 • Bedømmelseskomiteen ble ledet av Kjell Kvam (ekstern rådgiver, sivilingeniør).
 • Fra SVK deltok Frode Buarø (rektor, Sandnes), Torgeir Skogan (rektor, Bjørnevatn), Arnulf Ingerøyen (kommunalsjef oppvekst), Ivar Kaski (enhetsleder teknisk drift) og Glenn Arne Grahn (prosjektleder).
 • Andre eksterne medlemmer var sivilarkitektene Kjell Beite, Jon Christian Dannevig og arkitekt/sekretær Grete Jarmund.