Når stortinget førstkommende torsdag behandler saken om endring av motorferdselloven i utmark vil et flertall av Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet gå inn for at kommunene heretter skal bestemme. Det ble klart sist torsdag etter behandling i stortingets energi- og miljøkomite.

- For Finnmarks del betyr ikke lovforslaget like store endringer som i resten av landet, opplyser kommunikasjonsrådgiver Erik Aasheim i Klima- og miljødepartementet.

Det er fordi det store nye i lovforslaget er skuterløyper for fornøyelseskjøring. Det har det vært i Finnmark og Nord-Troms lenge. Men det nye er likevel at kommunene overtar myndigheten. I dag er det Fylkesmannen som bestemmer, etter forslag fra kommunestyrene.

Alt er klart

Leder i utvalg for plan- og samferdsel i Sør-Varanger Kurt Wikan, bekrefter forventningen om små endringer.

- Alt er egentlig lagt opp her, mener han.

- Vi har allerede gjennomført en serie folkemøter og tegnet løypekartet. Det blir ei ny løype mellom Bugøyfjord og Bugøynes, ellers handler det om mindre justeringer.

Forarbeidet ble gjort da Sør-Varanger var med i et prøveprosjekt med kommunal myndighet over løypenettet. 40 kommuner ble plukket ut først, men seinere utvidet til alle 108 som hadde søkt om deltakelse. Da ble det så mange at det ikke lenger kunne kalles prøveprosjekt, og det hele ble satt på vent til et lovforslag skulle komme. Et forslag som nå er her.

Næringsløyper

Et annet punkt i kommunal myndighet over skuterløypene er turistkjøring.

- I Sør-Varanger har vi noe turistkjøring i dag og jeg tror ikke det blir den store økningen her heller, sier Wikan.

- Vi har et godt løypenett som det er. Det handler mer om å knytte sammen løyper.

Til tross for at lovforslaget ikke vil bety mye lokalt er Wikan likevel fornøyd med at det kommer.

- Nå kan kommunene legge opp et løypenett som passer til kommunen, sier han.

Lovforslaget har en rekke begrensninger innebygget. Det skal blant annet ikke legges løyper i verneområder. Det skal tas hensyn til reindrifta. Og det skal gjøres utredninger om virkninger for friluftsliv og naturmangfold.

Det er ikke nok mener kritikerne.

- Dette er tragisk, og en svart dag for friluftslivet og maturmangfoldet som er sårbart om vinteren, uttalte Christian Børs Lind, kommunikasjonsrådgiver i Naturvernforbundet, til NRK nett søndag. Han mener det er uvesentlig om det er kommunen eller andre som bestemmer. Det burde ikke være tillatt med løyper til fornøyelseskjøring ifølge ham.