- Vi er bekymret for Sydvaranger Gruve og for sørvarangersamfunnet. Vi håper ikke gruva går konkurs, men vi mener det er behov for en plan for hva vi skal gjøre hvis den stenger, sier Dalen.

Arbeidsgruppe

- Vi trenger en plan for hva vi skal gjøre når det er slutt på Sydvaranger gruve, også ved en planlagt avvikling, sier Dalen.

Nestlederen i Kirkenes Arbeiderlag er ikke bare bekymret, han har også et forslag til hvordan man skal begynne å gripe an problemstillingen.

- Vi ønsker at det blir laget en arbeidsgruppe, på tvers av partier, og med bred deltakelse. Vi ser for oss blant annet politikere, NAV, Innovasjon Norge og Næringshagen. Og det er viktig at dette er en offentlig styrt prosess som leder mot konkrete resultater. Målet med arbeidet er å finne ut hva vi skal leve av i Sør-Varanger i fremtida, sier Dalen.

Ingen erstatning

Forrige gang gruva ble stengt var den statlig finansiert og Sør-Varanger fikk statlige omstillingsmidler for å finne nye arbeidsplasser og tiltak for å stoppe negative konsekvenser av nedleggelsen. 120 millioner kroner ble overført til Sør-Varanger.

- Nå er det noe helt annet. Vi kommer ikke til å få noen erstatning fra staten. NAV må for eksempel bidra med mer enn å organisere køen av arbeidssøkere. Det er mange i Sør-Varanger som er avhengig av at gruva er oppe og går, og vi må finne ut hva vi skal gjøre for dem når gruva ikke er lenger, sier han.

Alternativer

- Det er ikke bare utfordringer og usikkerhet rundt gruva som gjør at vi ønsker en slik prosess. Det er også fordi andre næringer sliter på grunn av lav oljepris og redusert aktivitet mot Russland. Derfor er det på tide å se etter alternativer, sier Dalen.