Vi kjører veien ned fra E6 og til Høybukt, der det nå bare er tre hus som er bebodde. Mathis selv bor i Kirkenes, men er ofte på besøk i hjembygden sin. Han er ikke positiv til måten det offentlige har behandlet Høybukt på.

Kommunal vei

I 1957 fikk Høybukt kommunal vei. Vedlikeholdet har siden vært dårlig. Persen kjenner veien like godt som sin egen bukselomme og forteller hvor avisas utsendte skal kjøre for å unngå for store humper.
– Kjør helt ut til høyre her. Og så venstre.
Vi kjører i sikksakk. Store hull og langsgående renner i veien, gjør veien vanskelig å kjøre.
– Veien har ikke vært gruset og kun en sjelden gang har kommunen kostet på seg en tur med veihøvel her. Veien er nå lavere enn terrenget. Når det er vår eller regner her, så fungerer veien til bygda som bekk eller elv.

Forurenset

På 1970- og 80-tallet ble ifølge Persen drikkevannet forurenset av kloakk fra virksomheten fra det daværende Luftfartsverket. NIVA ble koblet inn og det ble brukt millioner av kroner for å motbevise at Luftfartsverket ikke var forurenser.
– Så åpnes det tidligere så mye omtalte grustaket, som har gitt milevis av ny E6 til storsamfunnet. I dag er det ingen i det offentlige som erkjenner seg ansvaret for opprydding og få innkjøringen til Høybukta gjengrodd. I vår øynet vi et håp da det ble sagt at grustaket skulle fylles opp blant annet med masse fra utbyggingen av det nye sykehuset. Men per i dag er det ikke kommet ett gram masse fra denne virksomheten. Massen kjøres til flyplassområdet for å skjule over gamle synder, sier Persen.
Vi kjører inn til grustaket. Søppelet som ble omtalt i Sør-Varanger Avis i vår ligger fortsatt ved innkjøringen til grustaket.
– Unntaket er det som er blåst ut i terrenget. Og det er ikke lite.
Persen ser utover grustaket og ned til bygda med triste øyne. Han liker ikke det som skjer.
– Bygda er blitt mer og mer plassert nederst på alle økonomiske prioriteringer. Vi føler oss rett og slett glemt. Og det er trist, sier han.

Satt ut av spill

Forsvaret har forlenget kloakkledningen til Avinor ut i Korsfjorden.
– Drikkevannet har forbedret seg i deler av bygda. Men det vi nå ser er en økende algevekst langs strendene. Muligens burde kloakkledningen blitt ført litt lenger ut i Korsfjorden. Vi som har interesser i bygda er satt ut av spill av offentlige byråkrater. Det finnes ikke penger til vedlikehold. Pengene blir brukt til lønn til byråkrater, som forvalter våre interesser bak et kontorbord, sier Persen.
– I tiårene etter andre verdenskrig var det stor aktivitet i Høybukt. Hvordan er det å se på det som nå skjer, nemlig at hjembygden din sakte, men sikkert forfaller?
– Når det skal spares, så er det de som fysisk skal utføre vedlikeholdet av AS Norge som først blir radert bort. Men kommunen må forstå at vi trenger hjelp i Høybukt nå. Forfallet har gått langt nok, sier Mathis Persen.

Høvle og gruse

Enhetsleder ved FDV i Sør-Varanger kommune, Ivar Kaski, kan kun uttale seg om den kommunale veien til Høybukt.
– I årets budsjett så ligger det inne at vi skal grøfte langs veien øverst i bakken. I tillegg skal vi også høve og gruse deler av veien til Høybukt, sier Kaski.