I løpet av oktober skal den nye Kiwi-butikken på Hesseng stå klar til innflytting. Samtidig jobber eiendomsselskapet Toto Utvikling Nord med 28 små leiligheter i etasjen over.

Håpet er å kunne leie det ut til elever på Kirkenes videregående skole når de står klare i løpet av januar - men til det trenger de støtte fra fylkeskommunen.

Om de skal få ned utleieprisene fra 8000 til 5000, trenger de 1,2 millioner kroner i årlige subsidier. I tillegg må skolen stille med miljøarbeider til omtrent 800 000 per år for at de skal kunne leie ut til folk under 18, ifølge Rune Ulvang i selskapet.

Ulvang ser for seg at de må gå til privatmarkedet om de ikke får svar snart. Han kritiserer fylkets kompetanseutvalgsleder Johnny Ingebrigtsen (SV) for at det har tatt lang tid å få spørsmålet om hybelstøtte opp til fylkestinget.

- Vi begynte å jobbe med saken i 2012, men da ble prosjektet stoppet siden det ikke var lovpålagt å gi støtte. Så begynte vi igjen i 2014, og sendte søknader i år, men så har søknadene stoppet hos Ingebrigtsen, som ikke har brakt saken videre til fylkestinget, Ulvang.

Det er en klar mangel på boplass for videregående skoleelever i Sør-Varanger. Rundt 200 av de 550 elevene i år er borteboere, og det er bare 68 fylkeskommunale hybler og sju vertsfamilier. Hvert år ser skolen seg nødt til å la noen av elevene bo på gymsalen, og hvert år er det elever som sier opp plassen sin fordi de ikke finner seg et sted å bo.

Hele ordningen

Johnny Ingebrigtsen sier at han ikke har kunnet gjøre noe for å få snarere svar i saken. Fylkestinget skal nemlig finne ut om de skal støtte boplass til videregående elever i det hele tatt, og eventuelt hvor mye de skal støtte.

- Jeg har sagt både til Ulvang, og til flere eiendomsutviklere som har gode prosjekt i Alta, at vi ikke kan si noe før denne avgjørelsen er tatt. Formuleringen jeg ga tidligere i år var at vi skulle prøve å få det til juni-tinget, men at den kunne ende i oktober-tinget, sier han.

- I fylkestinget i desember i fjor ble det avgjort at vi skal komme med en grundig gjennomgang av hybelstøtten som gis fra fylkeskommunen. Vi huser knappe 35 prosent av de borteboende elevene i fylket, og det koster oss rundt 10 millioner kroner i året, sier Ingebrigtsen.

Det er mye penger for en fylkeskommune som må kutte rundt 20 millioner kroner i år. Arbeidet med disse nedskjæringene er en årsak til at rapporten om hybelstøtten er forsinket, ifølge Ingebrigtsen.

Administrasjonen

Om fylkestinget finner nok penger i oktober, kan de deles ut til prosjekter som det i Hesseng. Da er det administrasjonen i fylkeskommunen som styrer hvor pengene går.

Om de derimot ikke finner midler til ekstra hybler i årets budsjett, må saken vente til budsjettmøtet i fylkestinget i desember.

- Det er vanskelig å spå utfallet. Det er en kjent sak at vi er i en vanskelig økonomisk situasjon i år, sier Ingebrigtsen.

Om det drøyer til desember, kan det føre til at leilighetene går til privatmarkedet. Det kommer an på signalene som gis fra politisk side, ifølge Ulvang.

- Om vi i alle fall får signaler om at vi kommer til å få avtalen i desember, kommer vi til å vente. Men om vi føler at det er usikkert, går vi til privatmarkedet, konstaterer han.

Ingebrigtsen kan ikke love noe, men han har selv fått gode signaler foran møtet i oktober.

- Slik jeg leser flertallet, tror jeg vi kommer til å videreføre en hel del hybelstøtte så lenge vi har råd, sier han.

Toto Utvikling har andre interesserte, om leilighetene ikke går til skolen. Ifølge Ulvang har blant andre sykehuset vist interesse. Han påpeker også at skoleelever over 18 fremdeles vil kunne leie der. Men han hadde håpet å få til en avtale med den videregående skolen, spesielt siden bygget er nabo til skolen.

Beboere i gymsalen i to skoleuker

Assisterende rektor Jan Vidar Dahle forteller at den siste skoleeleven flyttet ut av gymsalen mandag denne uka. Det er to uker etter at skolen startet.

- Vi hadde sju personer fra start. Torsdag forrige uke var det fire stykker. En av dem flyttet ut den dagen, og to til på fredag. Den siste som var igjen fant venner å bo hos på mandag, sier Dahle.

Han bekrefter at det var noen som sa opp skoleplassen i år fordi de ikke fant seg et sted å bo.

- Vi fikk beskjed fra foreldre som ikke sendte elevene sine til Kirkenes fordi de ikke hadde avklart et sted å bo, sier Dahle.

Han vet om flere som har sluttet opp igjennom årene. Men skolen kan ikke alltid finne ut om det er fordi de ikke finner bosted, eller fordi elevene har fått plass på en linje som var høyere på prioritetslista deres. Han mistenker imidlertid at det er flere som har dratt fordi de har gitt opp søket etter bosted.