Samtidig lurer varaordføreren på om Høyre-representanten faktisk har forstått hva saken som ble behandlet i kommunestyret på onsdag egentlig handlet om.

- For det første; kommunestyret tildelte ingen opsjoner i møtet. Opsjonen er allerede tildelt av administrasjonen, da rådmann har fullmakt til å tildele opsjoner på inntil ett år. For det andre; opsjonsavtaler inngås ikke mellom politisk ledelse og næringsaktør på bakrommet. De inngås ikke med politisk ledelse og næringsaktører i det hele og store, da den inngås mellom Sør-Varanger kommune ved rådmann eller den rådmannen bemyndiger og næringsaktør. For det tredje; det forelå ikke den gang og det foreligger ikke nå noen andre søknader om opsjon på samme område. For det fjerde; det vi behandlet i kommunestyret på onsdag var prisen på opsjonen. Saken var til politisk behandling kun fordi det var søkt om reduksjon i opsjonsprisen.

Norum Bergeng sier hun merker seg at Høyre ønsker at opsjonsavtalen blir offentliggjort.

- Nå har jo kommunestyret hatt en prinsipiell debatt på at vi ønsker mest mulig åpenhet, derfor ble denne saken utsatt i forrige runde slik at den kunne behandles for åpne dører. Jeg forstår det da slik at han også ønsker at alle inngåtte opsjonsavtaler blir offentliggjort, sier Norum Bergeng.