«Forsvaret, hva nå?» var tittelen på innlegget til Jacobsen og nestleder i Norges offisersforbund, Pål Nygaard. Her ble blant annet langtidsplanen og Forsvarets tilstedeværelse i Nord-Norge diskutert.

Stole på

Stoler vi på forsvaret, var en av spørsmålene som er blitt stilt i en undersøkelse.

- Nei, sier de fleste, sier Jacobsen.

Stadig flere mener at trusselen mot Norge er økt, samtidig som Forsvaret har blitt bygd gradvis ned.

- Regjeringens planer gjør ikke ting bedre. Snarere tvert i mot.

Norge skal møte to prosent av BNP på Forsvaret. Nå ligger vi på mellom 1,5 og 1,6. Nå er det slik at ting relativt sett blir billigere, men det er dyrere å kjøpe utstyr og drifte det.

Stabssjefen for Hæren er alvorlig bekymret for at de fleste kuttforslagene fra regjeringen er i nord.

- Vår kjerneoppgave er å forhindre krig, men det er en kjensgjerning at de forsikringene man har er skrudd kraftig ned. Tilstedeværelse slår alt, men det er mange steg i feil retning når man legger ned bigrader og tar fra en landsdel helikoptre og stasjonerer dem sør i landet. For noen år siden hadde vi tretten bigrader. Nå har vi snart bare en. HV blir kraftig nedbygd. Materiell og utstyr som er gamnmelt, blir ikke reinvestert. Vi er kommet til et punkt der flere og flere steder ikke er vant til å ha Forsvaret til stede.

Rekruttering

Jacobsen kaller verneplikten i det norske forsvaret som bautaen.

- Men når 98-kullet som skal inn i 2017 er på 65 000 gutter og jenter og 7500 av dem kalles inn til tjeneste, så er det ikke bra. Utviklingen er ikke på Nord-Norges side når det gjelder rekruttering. Nå står Hæren ved et veiskille og det vil ta 10-15 år å få dette på plass igjen, sier Jacobsen.

Nygaard presenterte en del tall for Forsvaret under sitt innlegg.

- Fra 1992-97 hadde Hæren seks brigader og 80 000 til 90 000 soldater. Fra 2001-05 hadde vi fire brigader og 37 000 soldater. Fra 2007-16 har vi en brigade og 10 500 soldater. Det er utviklingen. Og det er kritisk lavt. Vi mangler kamp-luftvern, som ble lagt ned i 2004. Det er ikke bevilget en krone til et nedslitt artilleri. Vi jobber med skyts fra 1969. Helikopterstøtte foreslås fjernet. Man foreslår å avvikle sjøheimeverne og HV-utdanningen i Porsanger. Fire kystradarstasjoner nedlegges. GSV får jegerkompani, men det er alt. Landmaktutredningen er utredet siden 1992. Vi trenger ikke flere utredninger og politisk taktikeri. Vi trenger penger til oppjustering.

Nygaard nevnte også ulykken i Pasvikelva, der en kano gikk rundt og en folkehøgskoleelev ble reddet.

- Dette var dramatisk. Politiet var avhengig av soldater som gjorde en god jobb i redningsaksjonen. Hva hadde vi gjort uten helikopteret som var til hjelp. Hva får de da til å tenke tanken på å sette helikopteret på Rygge all den tid helikoptertettheten i sør er så god som den er.

Forsvarsevnen

Arbeiderpartiet stortingsrepresentant, Helga Pedersen, var til stede på fylkeskonferansen i LO i Kirkenes torsdag. Hun sier at Ap forhandler med regjeringspartiene om langtidsplanen som skal legges fram av forsvarskomiteen 4. november og behandles i Stortinget den 15. november.

- Jeg kan selvfølgelig ikke gå inn i forhandlingene med regjeringspartiene. Det jeg kan si er at to ting er viktigst for oss. Det er styrking av forsvarsevnen i nord og at vi må få penger på bordet for 2017. Det kan ikke være slik at vi tapper vår evne til forsvar i nord og at vi får et stort økonomisk etterslep som vi aldri greier å ta inn, sier Pedersen.

- Det gjenstår å se. Men siden forhandlingene fortsatt pågår så mener jo partene at det fortsatt er noe å forhandle om, sier Pedersen.

Pål Nygaard hadde en klar beskjed til Pedersen.

- Ap må aldri gå inn for et forlik. Vi skal følge godt med dere og forhandlingene, sa han.

Kritisk

Fylkessekretær Bjørn Johansen i Finnmark LO, er alvorlig bekymret.

- Vi er avhengige av NATO i en trusselsituasjon, men tror man at de vil hjelpe oss dersom det ikke er noe Forsvar i nord. Dette er ikke bra, sier Johansen.

Fylkeskonferansen i LO vedtok en uttalelse der det uttrykkes bekymring for Forsvaret i nord.

- Vi har et sterkt håp om at Arbeiderpartiet skal bli enige med Høyre og Fremskrittspartiet i forhandlingene om langtidsplanen. Vi skal være tett på disse forhandlingene og påse at forsvarsevnen i nord blir ivaretatt, sa LO-leder Gerd Kristiansen på fylkeskonferansen torsdag.