Den endelige langtidsplanen for forsvaret legges fram 17. juni, og da kan hæren bli nødt til å leie helikoptertransport til grensevaktene, ifølge NTB.
Ifølge Klassekampen går forsvarsminister Ine Eriksen Søreide for å flytte helikopterskvadron 339 fra Bardufoss til Rygge, og redusere antall helikopter. Generalinspektør Odin Johannessen i hæren sier til NTB at de da blir nødt til å leie privat helikoptertransport for å frakte mat og drivstoff til grenseområdene.
Det er også den største bekymringen til Garnison Sør-Varanger-sjef Jan Erik Haug, i forslaget som ble sendt ut til forsvarsministeren i oktober. Oberstløytnanten bekrefter til SVA at de bruker helikopter flere ganger i løpet av et år, mest i forbindelse med grensevaktene.

– Det er størst behov for helikopter i overgangene mellom vinter og vår, og høst og vinter. Da er det utfordrende å bruke snøskuter på grunn av snøsmelting og våt mark, og av sikkerhetshensyn bruker vi da gjerne helikopter for å frakte personell og utstyr, sier Haug.

– I de mest utfordrende periodene kan det være helikopterbruk annenhver uke, legger han til.

Forsvaret bruker også helikopter i saker der de samarbeider med politiet, og i forbindelse med beredskap og evakuering.

– Det følger at om helikopterskvadronen flytter til Rygge, mister vi dagens muligheter, sier han.