Hun trakk fram den vonde tiden i Finnmark da samene fortrengte sin opphav og kultur og lot som om at de var en annen enn den de var. Samiske barn ble sendt på internat langt borte fra sine foreldre og skjønte lite av undervisningen som foregikk på norsk.

Advarte mot murer

- Likevel har samisk kultur overlevd i Finnmark og det gjør Finmark til en fantastisk fylke å bo i. Nå er det viktig å ta vare på det samiske for å gi folk en frihet til å være den de er.

Hun advarte mot at det norsk samfunnet måtte passe på at ikke den populistiske politikken som en blant annet ser hos den amerikanske presidenten Donald Trump med ønske om å bygge murer og satte folk i bås, ikke må få fotfeste i Norge. Eksempler på ekstrem høyrekrefter, som også er i ferd med å bre seg ut i Europa, kan også, ifølge Pedersen, ramme samer om de får større innpass i norsk politikk

Være inkluderende

Hun oppfordret samene til å være inkluderende og ønske velkommen inn de som ønsket å bidra til det samiske selv om en ikke var same.

- En trenger ikke prestere for å være god nok same, en trenger heller ikke prate samisk for å være god nok same. Det er ikke snakk om enten-eller. En kan være også same selv om en ikke velger bort det norske, poengterte hun.

- Holder vi folk utenfor, er det bare en annen måte å bygge på.