Det sier Arbeiderpartiets Mariann Wollmann Magga i Østre valgkrets til Sametinget.

- Det vil alltid være en grense og i kongekrabbefisket er grensen satt. Uavhengig av hvor mange ganger man flytter en grense vil det alltid være noen som bor på gal side av grensen for det kvoteregulerte området, sier Wollmann Magga.

Skal man ta omkamp på noe i kongekrabbefisket, må det ifølge sametingspolitikeren fra Sør-Varanger være på aktivitetskravet og båtstørrelsen.

- Både krav til aktivitet og båtstørrelse begrenser adgangen, og disse kravene har kastet flere på land allerede. Dette reduserer verdiskapningen lokalt og mulighetene for å drive kombinasjonsnæring. Kombinasjonsnæring er i mange tilfeller nødvendig for å opprettholde bosetningen. Prinsippet om at den som er mest plaget av kongekrabben skal gis lettest adgang til fisket av krabben, må fremdels være gjeldende. Det betyr at Øst-Finnmark fremdeles skal få ha sitt kvoteregulerte område i fred, avslutter sametingsrepresentant Wollmann Magga.