4. mars trer den utvidete grenseboeravtalen mellom Norge og Russland i kraft. Dette styrker et allerede godt samarbeid mellom norske og russiske myndigheter og gir positive ringvirkninger for næringslivet i Neiden i Sør-Varanger.

- Jeg er veldig glad for at vi nå har fått på plass denne avtalen. Den er et eksempel på det gode naboskapet mellom Norge og Russland, sier Christine Nilssen, første nestleder i Finnmark Høyre i en pressemelding.

Positivt

- Mens den tidligere grensesonen førte til at Neiden ble delt i to, blir nå hele bygda inkludert, og russiske grenseboere kan besøke et større område uten spesiell tillatelse. Det er positivt for næringslivet i Sør-Varanger, fortsetter Nilssen.

Også Margunn Ebbesen, Nordlands-representant for Høyre og medlem av justiskomiteen, mener grenseboeravtalen er en viktig videreføring av det som allerede er et godt samarbeid mellom norske og russiske myndigheter.

- I nord samarbeider vi godt med Russland innen mange områder: søk og redning, forsvarlig forvaltning av fiskeriressursene i de nordlige havområdene og atomsikkerhet, sier Ebbesen.

- Denne typen avtaler kan kanskje virke uviktige ved første øyekast, men de er faktisk svært sentrale for å videreføre en god dialog og et velfungerende samarbeid. Det er vi i nord opptatt av, fortsetter hun.

- Jeg er glad for at Solberg-regjeringen har vist at Nord-Norge er et prioritert område gjennom sin politikk. Foruten de mange grepene som har gitt oss et Nord-Norge i vekst, har flere statsråder bilaterale møter med sine russiske kollegaer. Det er bra. Jeg mener at det er gjennom dialog vi kan påvirke demokratisk utvikling, avslutter Ebbesen.

Fakta

Alle innbyggerne i Neiden vil nå få anledning til å søke om grenseboerbevis og russiske grenseboere vil kunne reise til et utvidet område på norsk side. Det russiske minnesmerket ved Neiden fjellstue inkluderes også i grenseboersonen.