Planen da Felix H. Tschudi kjøpte konkursboet etter Sydvaranger Gruve AS i april i år, var at utstyret skulle vedlikeholdes på et minimum til markedsforholdene tillot gruvevirksomhet. Som det ble klart tidligere denne uka, planlegger Sydvaranger AS å begynne produksjon i gruva.


Ti personer

En stor del av arbeidet til nå har dreid seg om gjenoppstart av maskiner og utstyr.


– I dag er vi elleve personer som er faste ansatte. Dette inkluderer administrative tjenester, prosjektledelse og operativ del. Videre jobbes det med innhenting av nødvendige tillatelser, en prosess som er godt i gang og forventes å være ferdig i løpet av vinteren 2017, forteller Thomas Bækø, prosjektleder i Sydvaranger AS.


Om Sydvaranger går i gang med produksjon denne høsten, vil behovet for antall ansatte stige til rundt 40 personer. Disse personene skal hentes lokalt. Da Sydvaranger Gruve AS gikk konkurs i fjor, var 80 prosent av de ansatte fra Sør-Varanger.– Sydvaranger AS har som mål å basere sin drift i helhet på lokal kompetanse og lokale medarbeidere. Sikring av kompetanse har vært Sydvarangers aller viktigste fokusområde. Vi har allerede sikret viktig drifts- og vedlikeholdskompetanse, i tillegg har vi geologer og ingeniører som også har jobbet for selskapet tidligere, alle fra Sør-Varanger.
I vinterhalvåret vil Sydvaranger AS i første omgang jobbe med oppvarming av anlegget, sikring av anleggene og nødvendig vedlikehold. Dette skal de fast ansatte stå for. De stillingene som trengs i høst er foreløpig prosjektbaserte.2,35 mill tonn malm

Ifølge en konsekvensanalyse av konkursen i fjor, laget av Norconsult for Sør-Varanger kommune, produserte Sydvaranger Gruve AS i 2014 2,35 millioner tonn malm, og var en viktig aktør i lokalsamfunnet. Likevel var gruva avhengig av å øke produksjonen for å konkurrere med større aktører. Dette ville kreve en utbygging som kostet 300 millioner amerikanske dollar, da eksisterende anlegg ikke hadde nok kapasitet. Da dette ikke var et alternativ, ble det satt i gang et prosjekt for å effektivisere den driften som pågikk, men gruva gikk konkurs før dette ble gjennomført, heter det i analysen.


– Visjonen er å komme i drift fra neste vår med småskalaproduksjon og bygge opp en solid bedriftskultur og god kompetanse, men produksjonen er avhengig av flere faktorer. Markedsforhold, finansiering og tilgjengelig kompetanse er de viktigste. Det finnes naturligvis ingen garantier for en oppstart, da dette forutsetter at alt fra tillatelser, kapital og markedsforhold til å være på plass, forteller Bækø.


På sikt er likevel målet å komme tilbake til fullskala drift, men Bækø har ingen tro på at dette vil behøve 422 ansatte, slik Sydvaranger Gruve AS hadde da de ble slått konkurs. Den tenkte bemanningen er på rundt 50 årsverk.

– Med ny tenking, mer automatisering og multikompetanse blant de ansatte, vil vi på sikt produsere anleggets maksimale kapasitet med betydelig færre ansatte, mener Bækø.


Positiv framtid

Produksjonen Sydvaranger AS ønsker å gjennomføre i høst er basert på malm som allerede er hentet ut og en del malm som finnes på Slambanken. Bækø og Sydvaranger AS har stor tro på at med mer fokus på det administrative, vil de gå en positiv fremtid i møte. De har lært av feilene som ble gjort sist.


– Vi må drive ned produksjons kostnadene med å tenke effektivitet i alle ledd. Multikompetanse er det viktigste redskapet vi har, og ved å produsere i liten skala skal vi kunne ha et relativt lite gjeng som kan betjene opp i mot alle funksjonene, fra gruva og fram til ferdig produktet blir lastet på båt, sier Bækø.

På spørsmål om Sør-Varangers befolkning nå kan glede seg over hva som nå skjer med Sydvaranger, er svaret et stort ja.

– Mange er allerede engasjert i prosjektet. Vi bruker lokale leverandører på elektrosiden, og det er helt sikkert allerede flere ringvirkninger å spore. Går vi i gang med produksjon av en båt i høst, vil det i en periode på rundt ti uker være mye aktivitet, avslutter han.


Godt å være tilbake

Donatas Montvidas begynte som mekaniker hos Sydvaranger Gruve AS i 2014, og mistet i likhet med resten av de ansatte jobben da de gikk konkurs i fjor. Nå er han tilbake.


– Jeg begynte i august og har foreløpig kontrakt til over nyttår, når høstens testproduksjonen er gjennomført, forteller han.

Nå holder han og rundt ti andre på med å klargjøre og vedlikeholde maskiner og utstyr.


– Det er færre folk her nå enn hva vi er vant til, men det gjør det lettere å kommunisere. I tillegg vet alle som er her nå hva de skal gjøre, og vi jobber mye mer effektivt, sier Montvidas.


Han er blant de mange som er lovet jobb igjen dersom produksjonen skulle starte for fullt igjen.


– Jeg krysser fingrene for det, sier han.