Susanne Wasa Hagen er rådgiver for nyere tids kulturminner i Finnmark fylkeskommune og har vært på befaring på Malmklang i september. I rapporten skriver Wasa Hagen at Malmklang har verneverdi som en del av gjenreisningsarkitekturen i Kirkenes sentrum. Samtidig er det en del av AS Sydvarangers storstilte utbygging i Kirkenes, skriver hun.

Unikt bygg

Den arkitektoniske verdien er stor ettersom man ikke har eksempler på lignende bygg i hele Finnmark. Malmklang fremstår som et signalbygg i Kirkenes sentrum hvor det er fremtredende i landskapet med sin høyde og unike arkitektoniske utforming, skriver Susanne Wasa Hagen.

Malmklang ligger også i skjæringspunktet mellom de to NB!-områdene i Kirkenes som skal ivareta kulturhistoriske interesser. NB står for Nasjonale kulturhistoriske bymiljøer.

Kostnader

Susanne Wasa Hagen har også sett på økonomi, og sier at bygget er i god stand utvendig, men at det blir store kostnader med å sette det i stand. Hvis man søker midler til antikvarisk restaurering hos Norsk Kulturminnefond må hensikten være å tilbakeføre det opprinnelige interiøret. Da kommer kostnader til elektrisk anlegg, isolasjon og brannsikring i tillegg. Finnmark fylkeskommune stiller seg positive til ny bruk, enten som kulturhus eller noe helt annet innvendig. Samtidig har vi også forståelse for det økonomiske perspektivet i det hele, skriver Wasa Hagen.

Ikke informert

Bente Larssen sier hun har store innvendinger til måten vernemyndighetene i fylkeskommunen har gått fram på. «Kommunen stiller seg uforstående til hvorfor vi som byggeier ikke er forespurt i denne saken før fylkeskommunen, som her, avgir konklusjon vedrørende verneverdier», skriver Larssen i et brev til fylkeskommunen. Hun legger til at fylkeskommunen har vært i dialog med Interessegruppa for Malmklang, som ikke har noen formelle eierrettigheter i bygget. Og at kommunens vaktmester var til stede, men uten at formålet med befaringen ble opplyst for eier.

Bekymret

Larssen skriver at hun er uenig med fylkeskommunens vurdering av verneverdien og sier at byggets fasade i nyere tid har fått omfattende endringer og ikke lenger framstår som typisk gjenreisningsbebyggelse. Bygget ligger heller ikke innenfor de nevnte NB!-områdene i Kirkenes.

«Kommunen er nå bekymret for Malmklangs verdi som salgsobjekt etter fylkeskommunens rapport med vernevurdering av bygget», skriver rådmannen.