– Etter nesten åtte år i Stortinget vet jeg at det aller meste av det politiske arbeidet foregår mellom parlamentarikerne, og ikke gjennom overskriftene i mediene. Så jeg er ganske trygg på at vi skal klare å få en god prosess, sier Frank Bakke-Jensen til NTB.

Han forlater jobben som EU-minister til fordel for sin nye post.

Forgjengeren Ine Eriksen Søreide (H) hadde lagt meldingen om landmaktens fremtid aller øverst i bunken før hun overlot skrivebordet til partifellen fredag. Meldingen utgjør det siste kapittelet i regjeringens framtidsplan for Forsvaret og har alt fått hard medfart hos opposisjonen. Både egne helikoptre til Hæren og flere heimevernssoldater står på kravlisten.

Bakke-Jensen viser til at det er gjort et godt forarbeid med langtidsplanen i Stortinget.

Bedre i nord?

Men Arbeiderpartiet, som har vært regjeringens nærmeste støttespiller i forsvarsprosessen, har sagt at de verken er bundet av kostnadsrammene eller av beslutninger om antall heimevernssoldater.

– Jeg har store forventninger til at Bakke-Jensen bidrar til å endre regjeringens forslag om Hærens framtid, slik at det blir bedre forsvar i nord. At Hæren får helikopterstøtte i nord er enda viktigere når vi bygger opp forsvarsevnen i Finnmark, sier Aps forsvarspolitiske talsperson Anniken Huitfeldt, som også leder utenriks- og forsvarskomiteen.

Statsminister Erna Solberg (H) trakk fram Bakke-Jensens militære bakgrunn, blant annet som vernepliktig i nord og FN-soldat i Libanon, da hun bekreftet at han forlater EU-ministerjobben og altså blir forsvarsminister. Men vel så mye vekt la hun på at han kommer fra Finnmark og har et «nordnorsk perspektiv», og viste til at nordområdene blir viktig for Forsvaret framover.

Selv svarer han slik på spørsmål om hans nordnorske bakgrunn er viktig for å gi legitimitet til arbeidet med forsvaret i nord.

– Jeg vet ikke om jeg er den rette til å vurdere om det vil ha noen verdi. Jeg går til dette arbeidet med skankene godt plantet i nord, det tror jeg er viktig, sier han.

– Hoppe etter fallskjermen

Søreide hadde en klar oppfordring til Bakke-Jensen før hun reiste videre til sitt nye kontor i Utenriksdepartementet:

– Husk på soldatene, soldatene er det som er Forsvaret.

Bakke-Jensen understreket at han kjente på alvoret i sin nye jobb.

– Vi har jo uttrykket «å hoppe etter Wirkola». For å bruke den militære sjargongen: Det her blir som å hoppe ut etter fallskjermen, sa Bakke-Jensen.

– Jeg er klar over ansvaret og skal gjøre så godt jeg kan, tilføyde han.