Arbeidet med å undersøke kloakktilstanden vil ikke kreve noen graving for å sjekke grunnen i forkant.

– Det er foretatt flere målinger tidligere, og vi skal ha flere nå i høst. Da måler vi på rørene og terrenget rundt, forteller Røtvold.

Poenget er å finne ut om grunnen er i ferd med å slutte og synke, eller om det vil fortsette. Om grunnen vil fortsette å synke, kan entreprenøren bli nødt til å se på andre løsninger enn å bare reparere rørene.
Om og når rørene skal repareres, forteller Røtvold at det kan bli graving og meisling i skoleområdet. Men det er ikke sikkert, for det finnes metoder der rørene kan ordnes innenfra, om forholdene ligger til rette. Og uansett om det blir graving, skal det skje på et tidspunkt som ikke forstyrrer driften av skolen.
– De forrige reparasjonene vi gjorde, var i løpet av påsken, sier han.

Loddrette rør

Det kom fram før helgen at grunnen har sunket mer enn det som var beregnet før byggingen av skolen. Forflytning i bakken har skapt lekkasjer i avløpsrør under både skolen og Barentsbadet, og tidvis kloakklukt på skolen.
I Barentsbadet løser de problemet ved å flytte de rammede rørene inn i bygget, forhåpentligvis med start i høst, mens det fremdeles er usikkert hva som skjer under skolen.
Røtvold forteller at problemet er at det har kommet glipper mellom de loddrette rørene som går ned fra skolebygget. Bakken synker nemlig rett nedover. Bunnrørene som ligger i bakken er uskadet, men de loddrette rørene har blitt trukket fra hverandre. Det betyr at lekkasjene er relativt små, ifølge Røtvold.

– Det er fremdeles loddrett ned til bunnrørene, men det kan bli kloakklukt på grunn av glippene, sier han.
Røtvold forsikrer at de ser alvorlig på problemet i Consto. Mandag hadde de et møte for å se hvordan de skulle gå frem.

Spekulerer ikke

SVA spør rådmann Bente Larssen hvor godt kommunen er rustet til å ta seg av kloakkproblemet, dersom det viser seg at det ikke er entreprenøren som må betale. Larssen mener det bare blir spekulasjon å vurdere det på dette tidspunktet.

– Vi forholder oss til at vi fremdeles er innenfor garantitiden, og følger opp saken sammen med Consto. Andre ting får vi ta fortløpende, sier hun.