– Dette er første gang jeg har opplevd at lokalbefolkningen kommer med kake, sier formann Kristian Rønning i Hæhre. Foreningen Elvenes Vel har akkurat kommet med en stor marsipankake til alle arbeiderne for å feire gjennomslaget i Trifontunnelen.

Kaken er vel fortjent, mener foreningsleder Nina Karin Skogan. For folk på Elvenes fryder seg over arbeidet som foregår.

– Den veistrekningen som er i ferd med å bygges nå, har vært en kampsak for Elvenes Vel i mange, mange år, sier hun.

Foreningen har presset på Vegvesenet og politikerne for å få valgt en veistrekning som går utenom bygda, der man i årevis har slitt med at all trafikken til og fra Russland går igjennom bygdas sentrum. Og slik har det blitt. Onsdag var det gjennomslag i Trifontunnelen, som skal gå til den fremtidige nye brua over Bøkfjorden.

Det er fremdeles mye igjen før veien åpnes, men Elvenes-innbyggerne har sett seg leie på tungtrafikk på skoleveien. Så de benyttet gladelig anledningen til å feire at en av de store milepælene er nådd for nye E105.

– Overraskende fort

Tunnelarbeidet har gått overraskende fort for mange innbyggere på Elvenes, ifølge Skogan.

– Mange i ytterkantene var ikke klare over at de allerede kom seg igjennom. Her har man trodd at de bare var i ferd med å grave i tunnelåpningen. Vi er positivt overrasket over at de har kommet så langt, sier hun.
Det er fremdeles en del arbeid som gjenstår før trafikken kan begynne å gå utenom Elvenes. Deriblant har forsinkelser i brobyggingen over Bøkfjorden sørget for at det tar et år ekstra før hele veien står ferdig: Den skulle stått klar til bruk i 2016, men nå blir det ikke før godt ut i 2017.

Glad for bygging

Skogan er spent på hvordan det går med brua, men hun er mest glad for at prosessen uansett er i gang.

– Er vi ikke litt vant med at det går tregt i vei-Norge? Jeg tror vi tar forsinkelsen med knusende ro. Arbeiderne som har jobbet med veien og tunnelen så langt har jobbet kjapt og effektivt, og den alternative veien som er lagt opp i byggeområdet er jo en av de bedre veiene i Sør-Varanger, sier hun.

– Det blir spennende hvordan det går med nybrua. Vi håper den gamle brua beholdes som gang- og sykkelsti, sier hun.