– Vi jobber med dette, og det er et ønske fra oss, sier Jørgen Nilsen. Han er klinikksjef for prehospitale tjenester ved Finnmarkssykehuset. Han sier videre til SVA at en flytting av AMK til politihuset i Kirkenes, for å samlokalisere med brannvesenets og politiets operasjonssentraler, vil ha mange fordeler.

– Tjenestene til publikum vil kvalitetsmessig bli mye bedre, sier han. – En slik løsning vil styrke samarbeidet generelt.

Helse Finnmark må betale

Men det er bestandig et spørsmål om økonomi, når det gjelder flytting.

– Finnmarkssykehuset må betale kostnadene ved dette, sier Jørgen Nilsen, – men samdrift av sentralene på et sted har og sine fordeler.

Jørgen Nilsen sier videre til avisa at siden AMK ble etablert på det nye sykehuset i 2017, har driften vært stabil.

– Det vil ikke være vanskelig teknisk å flytte til nye lokaler, men vi må vurdere om det er hensiktsmessig økonomisk, sier Nilsen.

Som SVA tidligere har meldt,erdet satt av plass til AMK når politihuset nå skal bygges om for å gi plass til 110-sentralen.

Gjenbruk av arealer

I følge klinikksjef Nilsen er gjenbruk av de arealer AMK-sentralen i dag benytter på det nye sykehuset i Kirkenes en faktor som vil spille inn Finnmarkssykehusets beslutning.

– Vi leier i dag en del kontorplasser i Kirkenes, sier Nilsen. – En mulighet er at flytting ut fra dagens AMK-sentral vil medføre at vi trenger å leie mindre areal utenfor sykehusbygget. – Det vil spare utgifter for oss, sier Nilsen. En annen mulighet er at disse arealer brukes til operasjonsrom.

Usikkert om når avgjøres

Klinikksjef Nilsen sier videre at det på nåværende tidspunkt er umulig å si når tid avgjørelse blir fattet. Fra administrasjonen jobbes det med en utredning om saken. Statsbygg kommer med sin kostnadskalkyle for ombygging av politihuset den femte april.

– Vi ønsker fortgang, men kan ikke si at det blir tatt en avgjørelse på denne siden av sommeren, sier klinikksjef Jørgen Nilsen.