Avhengig av bil

Tommy Nilsen, som sitter ved siden av han i ventehallen, er enig. Han påpeker at situasjonen heller ikke er god for pårørende.

- Man er avhengig av bil hvis man besøker dette sykehuset. Folk kommer og oppdager at det er vanskelig å få kjøpt en gave, som konfekt eller blomster, sier Nilsen.

- Jeg håper at det blir bedre på det nye sykehuset. I Hammerfest er det helt annerledes, fortsetter han.

Mens de to snakker, kommer hjelpepleieren Bjørg Tapio Olsen med en kaffekanne.

- Vi må ta vare på pasientene våre når tilbudet er så dårlig, sier hun.

Ikke kaffe

En annen ansatt på sykehuset sier at salgsautomaten ikke har blitt fylt opp i jula og ikke fungerer i det store og hele. Kaffemaskinen har heller ikke blitt ikke fylt opp.

Mannen forteller at situasjonen kan være ubeleilig for pasienter som ikke er innlagt, men for eksempel skal få kortere behandlinger, som dagkirurgi.

- De som er innlagt, får mat fra sentralkjøkkenet på sykehuset. Folk som ikke bor innenfor en viss avstand fra sykehuset, blir fraktet med taxi, og vet kanskje ikke at det ikke finnes noe her. Og det er kanskje ikke alle som er gode til beins, sier han.

Han påpeker også at taxitjenesten i utgangspunktet ikke skal ta avstikkere og ikke kan bruke mer tid og penger enn nødvendig.