• KRITISK: Cecilie Hansen, Senterpartiet.
    Arkivfoto

Firmaet som utfører skjenkekontroll på vegne av kommunen har gjort en for dårlig jobb. Nå ønsker Sp at dette får konsekvenser for selskapet.

Rema 1000 hadde tidligere i år en skjenkekontroll, og fikk i etterkant tildelt ti prikker av kommunen.

Rema 1000 valgte å klage på denne avgjørelsen, fordi kontrollen ble gjennomført med bare én kontrollør.

Kommunens egne retningslinjer sier nemlig at det skal være to kontrollører på slike oppdrag.

Utvalg for levekår ber nå kommunestyret om å frafalle de ti prikkene til Rema 1000.

Må få konsekvenser

Cecilie Hansen, som sitter i utvalg for levekår for Sp, har som en følge av dette ikke tillit til skjenkekontrollfirmaet som Sør-Varanger kommune bruker til å håndheve alkoholloven og kommunens alkoholpolitiske retningslinjer.

Hansen mener firmaet som kommunen benytter seg av sår tvil om kommunens alkoholpolitikk gjennom å ikke følge kommunens retningslinjer, og foreslo i utvalget at man forfølger saken med tanke på konsekvendser for firmaet.

«Generell gjennomgang»

Arbeiderpartiets noe mildere forslag ble vedtatt, og lyder: «Administrasjonen bes snarest ta kontakt med Securance for en generell gjennomgang av avtalen de har med kommunen, for å kvalitetssikre at alkoholpolitiske retningslinjer blir fulgt.»

Hansen er enig i at tildeling av prikker til det aktuelle utsalgsstedet bør trekkes, men synes det er leit at tilsynelatende brudd på alkoholloven som også kommunestyret var enige i, ikke får følger for firmet som er tildelt oppdraget.

– Det er uheldig for alle parter, både kommunen og dem som blir kontrollert, det er viktig med tillit til dem som utfører kontroller, sier Hansen.

Beklager glipp

Det er det Oslo-baserte selskapet Securance AS som utfører skjenkekontroll på vegne av Sør-Varanger kommune.

De bekrefter at den aktuelle kontrollen på Rema 1000 ble utført med én kontrollør, og beklager glippen.

– Det er veldig beklagelig at sånt skjer, vi har all mulig interesse av å følge de kommunale retningslinjene.

Det sier daglig leder i Securance, Kai Brække.

Han opplyser at det er mange kommuner som har i sine retningslinjer at det holder med én kontrollør på en såkalt salgskontroll, og at dette holder i henhold til loven. Men i retningslinjene for Sør-Varanger kommune skal det altså være to, og det plikter de å følge.

– Vi skal selvsagt forholde oss til det, og alle kontroller som er gjort i etterkant har vært med to kontrollører, sier Brække.