Flere byer og tettsteder rundt om i landet jobber for levende sentrum. Det gjelder også for Sør-Varanger.

Ordfører Rune Rafaelsen bekrefter overfor SVA at kommunen er klar over utfordringene knyttet til aktivitet i sentrum-kjernen.

– Det er klart det er en kjempeutfordring for oss som kommune å få til aktivitet i sentrum. Det vi ser er at det er flere næringslokaler står tomme. Formålet til kommunen må være å skape aktivitet i sentrum. Det er viktig å skape attraksjoner som skaper aktivitet, slik som samtidsgalleriet i gågata.

Vakuum

Ordføreren erkjenner imidlertid at det ble skapt et vakuum i sentrum etter at aktører som Kirkenes Handelspark og andre ble etablert i utkanten av sentrum.

– Vakuumet skal jo fylles i form av nye arealer og aktører. Samtidig må jeg si at jeg beundrer næringslivet for å stå på og for å forsøke å skape ny aktivitet.

Videre sier han at det vil bli lettere å etablere butikker og næring dersom det legges til rette for å skape aktivitet gjennom ulike attraksjoner.

Samtidig åpner Rafaelsen opp for større dialog mellom kommune og næringsliv om tiltak som kan bidra til mer aktivitet i sentrumsgatene.

– Vi er også inne i næringsvennlig kommune, hvor vi kan se på hvordan vi kan få et godt og tett samarbeid mellom kommune og næringsliv. Jeg som ordfører stiller gjerne opp til dialog med sentrumsgruppa. Det vi ser er at det er stor politisk vilje i kommunestyregruppa til å legge til rette for aktiviteter. Vi ser jo også at reiselivet utvikler seg, og vi vet at Hurtigruta har planer, og vi vet det er planer om et nytt hotell i sentrum. Men alt dette er noe vi som vi på å tilpasse etter økonomi, sier han.

Optimistisk

Rådmann Nina Bordi Øvergård er også optimistisk.

– Det er mange muligheter i Kirkenes, og vi er på riktig vei. Dialog er kjempeviktig, både gjennom konferanser men også i det daglige. Vi i kommunen prøver å bidra og støtte der vi kan, samt legge til rette, sier hun og legger til at det er viktig at sentrumsgruppa også involverer seg i kommunens byutviklingsplan.

Kommunen er også med i ulike prosjekter med næringslivet, deriblant det prosjektet «Felles markedsføring Kirkenes».

BAKGRUNN

Kirkenes Næringshage sparker i gang prosjektet «Felles markedsføring av Kirkenes».

Kommunen støtter prosjektet

Hovedmålet er at tiltakene skal bidra til økt omsetning for lokale bedrifter ved å ha felles og mer samspilt markedsføring.

Prosjektet skal i større grad knytte sammen handel, reiseliv, servive og kulturnæringer.

Kilde: Kirkenes Næringshage.