- Vi har masse kulturminner over hele Varanger fra steinalderen, deriblant boplasser, og så finner vi disse helleristningene. Det er veldig, veldig stort, sier han.

Utvide perspektiv

Utseendet på disse nye helleristningene sammenlignes med dem man fant i Alta og som er ført opp på UNESCOs verdensarvliste.

- Når man ser hvordan disse er, og det første man tenker er Alta. Ja det er stort, sier Stylegard. Han tror funnet av helleristningene kan utvide perspektivet på leveforskjellene mellom øst og vest i Finnmark.

- Bare begynnelsen

Med et slikt funn tror ikke Stylegard at det stopper på Gamneset.

- Når vi vet hvilket terreng og hvilken høyde de ligger i, kan man bruke den lærdommen til å lete mer systematisk, mener han. Direktøren forteller at han har hørt historier fra flere som mener at de har sett helleristninger i Sør-Varanger.

- Dette er bare begynnelsen, sier han opptimistisk, og har tro på at dette kan bli stort for Sør-Varanger, dersom man setter fokus på bergkunst.