Innvandrings- og integreringsministeren var på besøk i Vadsø og Kirkenes tirsdag. Hun fikk se grensepasseringsstedet på Storskog med egne øyne, men der står bare et par brakker som minner om situasjonen i fjor høst. Nesten 5 500 flyktninger kom da til Norge over Storskog. Sør-Varanger kommune opprettet mottak i Fjellhallen og politiet hentet inn alle mulige ressurser. Frivillige og Sivilforsvaret stilte også opp.

Ingen kommentar

Nå har kommunen gått til søksmål mot UDI fordi de ikke vil betale hele regninga for jobben. Kravet er på 8 millioner kroner.

- Jeg kan ikke kommentere en sak mellom kommunen og UDI, sier Sylvi Listhaug på Storskog.

- Jeg kan bare si at jeg håper de kommer til enighet, legger hun til.

- Mye å lære

Politidirektoratet har i tillegg fått kritikk i den såkalte «Storskog-rapporten» om håndteringen av flyktningestrømmen i fjor. Der står det blant annet at politidistriktet skulle vært styrket på et tidligere tidspunkt, det tok over en måned før politidirektoratet forstod alvoret i situasjonen. Politiet har også uttrykt frustrasjon over Justisdepartementets håndtering av saken, og man har pekt på utilstrekkelig kunnskap fra sentralt hold om lokale forhold i Øst-Finnmark.

- Det er veldig bra at dette har blitt evaluert. Situasjonen i fjor kom som en stor overraskelse på oss, og det er mye vi kan lære av dette for å bli bedre rustet til å møte lignende situasjoner, sier Listhaug. Hun legger til at detaljene i denne rapporten kan justisminister Anders Anundsen (Frp) svare bedre om.

Fornøyd

Det mest konkrete Listhaug sa om hva man kunne lære var at etatene kunne bli bedre til å samarbeide. Hun synes alt i alt at situasjonen ble håndtert veldig bra, på tross av søksmål og en svært kritisk rapport.

- Jeg synes situasjonen ble håndtert veldig bra, for det aller viktigste var at vi fikk stengt grensa og stoppet strømmen av asylsøkere, sier hun.

- Og så får vi lærdom av rapporten slik at vi kan unngå en lignende situasjon. Jeg garanterer at vi skal gjøre alt vi kan for å unngå en ny tilstrømming, sier Listhaug.

Forsvunnet

Listhaug sa også at hun helst hadde sett at alle asylsøkerne ble sendt tilbake til Russland.

- Da det ble avgjort at vi måtte behandle alle søknadene i Norge, måtte vi bare gjøre det. Nå har over to tusen fått avslag, rundt 670 blitt sendt tilbake og rundt 1 300 har forsvunnet fra mottakene. Vi vet ikke hvor de er, men noen av dem har nok forlatt landet, sier Listhaug.