Deler av næringslivet i Sør-Varanger reagerer på det de oppfatter som en dilting etter EU og USA i norsk sanksjonspolitikk - og blant politikere er det tanker om: Hva kan komme nå? Kan en risikere at konflikten trappes opp til også å ramme grensehandelen?
Aileen Espiritu, forsker ved Barentsinstituttet i Kirkenes, tror situasjonen på kort sikt kan gi økning i grensehandelen. Og da spesielt for dem som har råd til å kjøpe varer i Norge, den økende russiske middelklassen.
– Men dette avhenger imidlertid av den politiske retorikken fra Putin, om russerne kommer til å vise økt støtte for Putins nasjonalisme og velge å støtte russisk forretningsvirksomhet.

Usikre forbrukere

På lang sikt tror Espiritu den nye situasjonen med en økonomisk kald krig kan slå ut den andre veien, med færre grensekrysninger og mindre grensehandel. Hun påpeker at det er trolig at økonomien i Russland rammes, dersom den nå fastlåste situasjonen mellom Russland og vesten fortsetter. Noe som igjen vil påvirke konsumentene.
– Forbrukerne får da mindre kjøpekraft, spesielt den voksende russiske middelklassen, og dermed er det mindre sannsynlig at de krysser grensen for å kjøpe varer i Norge. Dersom vi som forbrukere føler oss usikre på vår økonomiske fremtid, slik russerne vil føle det på grunn av økonomiske sanksjoner, tenderer folk til å forbruke mindre og være mer hjemme, kommenterer Aileen Espiritu.
Forsker Bjarge Scwenke Fors ved Barentsinstituttet påpeker at små endringer kan få store konsekvenser lokalt, med den spesielle beliggenheten Sør-Varanger har.
– Situasjonen er veldig usikker, og ikke noe å ta lett på.
For det kan fort komme dramatiske endringer. Hva om Russland okkuperer Øst-Ukraina? Vi ser at det allerede har kommet utreiseforbud for enkelte grupper i Russland, som militære. Jeg sier ikke at et slikt forbud virkelig kommer til å utvides, men det kan skje. I en ekstremt spent situasjon kan kanskje Norge også endre sine visumbestemmelser. En annen faktor er hvordan det russiske kjøpemønsteret slår ut, dersom konflikten eskaleres. Vi har jo lenge sett at russerne er oppfordret til et patriotisk kjøpemønster.

Proteksjonisme

Russland har foreløpig fastsatt sine importrestriksjoner til et år frem i tid, og sagt at restriksjonene skal vurderes på nytt dersom situasjonen endrer seg.

Arne Melchior, forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), sier at det er alvorlig at bedrifter i Norge rammes, men samtidig at det er konsumentene i Russland som rammes hardest.
Restriksjonene på matvareimport vil gi muligheter for andre land. Som import av kjøtt fra Brasil og andre land i Sør-Amerika. Og import av fisk fra Island, Færøyene og enkelte land i Asia.
NUPI-forskeren sier at motivene bak valget av importrestriksjoner på matvarer, ikke på industrivarer, kan være utenrikspolitiske vurderinger.
– Vi har sett tidligere at dette virkemiddelet er brukt sikkerhetspolitisk, som ved forbudet mot import av vin fra Kaukasus. Men dette kan også være proteksjonistisk motivert. Russland har planer om å styrke egenproduksjonen og selvdekningen av mat, så her kan det også ligge produksjonsinteresser bak.
Bruken av den nordlige sjøruten kan påvirkes i dagens konfliktsituasjon.
– For bruken fordrer at Russland stiller sterkt opp med infrastruktur og ikke stikker kjepper i hjulene, for eksempel med for høye avgifter.

Ingen avlysninger

Nasjonalstatene straffer hverandre, men regionalt fortsetter samarbeidet uten avlysninger.
Ari Sirén, leder for Det internasjonale Barentssekretariatet, har kalenderen full med Barentsmøter utover høsten, og også inn i 2015.
– Vi har ikke fått noen avlysninger, opplyser han og mener mye av styrken i Barentssamarbeidet er at det ikke beskjeftiger seg med spørsmål som oppfattes som å være ren politikk, slik for eksempel Østersjørådet.
Finland er et av EU-landene som rammes hardest av Putins importrestriksjoner. Spesielt rammes meierisektoren.
Den finske forventningen er at grensehandelen ikke dabber av, men at den tvert i mot kommer til å øke ved at det kommer flere russere på dagsreiser til Finland, og at de nå også kommer til å kjøpe flere produkter.