Iris Lillevik tok dette bildet av utsikten ved innkjørselen mellom Esso og Fylkesvei 885 på Hesseng.

– Virkelig en gjettelek med livet, synes hun.

SVA tok kontakt med Statens vegvesen for å høre om de synes det er akseptabelt.

– Siktkravet mellom privat avkjørsel og offentlig veg er 55 meter, når man er fire meter fra vegkanten. Ut fra bildet kan det se ut som dette er innenfor kravet, sier kontrollingeniør Andreas Høgaas.

– Snødungen stammer for øvrig ikke fra rydding av offentlig veg, og er dermed ikke Statens vegvesens ansvar, legger Vegvesenets kommunikasjonsarbeider Kari Karstensen til.

Essos daglige leder Pål Thoresen mener i mellomtiden at det er Vegvesenets fresekant fra gangstien som er problemet, ikke snøhaugen lenger bak.