- De tar en gruppe som har vanskelig for å følge med i avisene, og som har vanskelig for å stå opp for sin sak, mener Kirsten Greiner Ovesen.

Rådmannen i Sør-Varanger kommune har lagt frem forslag til budsjett for 2017, og foreslår der å fjerne blant annet demenstjenestens tilbud «Inn på tunet», dessuten å utsette tiltak for kompetanseheving og fagutvikling i demensomsorgen.

Kirsten Greiner Ovesen, medlem i Sør-Varanger Demensforening, reagerer kraftig på forslaget og mener det verken er bra menneskelig eller økonomisk.

- En bør spørre seg hva dette tilbudet gjør, mener hun.

- Det gir en bedre hverdag og bedre livkvalitet. Dessuten, en kan ikke påstå det, men det kan være at et tilbud som «Inn på tunet» bremser sykdommen og dermed utsetter behovet for innleggelse på institusjon. Institusjonsplasser er som vi vet kostnadskrevende, så dette er heller ikke en god økonomisk løsning, understreker hun.

Tungt og vanskelig

Kirsten Greiner Ovesen påpeker at det er de såkalt svake gruppene som tas i budsjettet.

- Demente, i hvert fall de som har kommet litt langt i sykdommen, har vanskelig for å følge med i avisene og har vanskelig for å stå opp for sin sak. Det er også tungt og vanskelig for de pårørende, fordi de har nok med å få det daglige til å gå rundt.

Anne-Lise og Thormod Hoel fikk i fjor Finnmark fylkes demenspris for demenstilbudet «Inn på tunet».

Fanastisk innsats

- Det er med stor skuffelse jeg ser at rådmannen nå foreslår å kutte tilbudet. Vi har jo nettopp vært så glade for at tilbudet endelig har blitt fast, forklarer Kirsten Greiner Ovesen.

Inn på tunet har fire faste plasser.

- Og gir et enestående tilbud som vi bare har fått positive tilbakemeldinger på. De gjør en fantastisk innsats ved å tilby aktiviteter, kanskje spesielt for menn, som kanskje har færre tilbud på dagsentrene. Som å hogge ved eller tilberede fisk.

- Ja, nettopp. Vi trenger jo flere tilbud til demente, ikke færre. En annen side av dette er at det nå fra statens side heter «bør» om dagaktiviteter for demente i kommunene, i 2020 blir det kanskje «skal». Innsatsen burde heller økes. Jeg håper aldri, aldri dette går gjennom.