Mange gode krefter har gått sammen om ryddedagen mandag 11. mai. Sør-Varanger kommune, Eldrerådet, Kirkenes Pensjonistforening og Frivillighetssentralen er alle med på initiativet.

- Og vi oppfordrer flest mulig til å delta. Vi skal plukke søppel og gjøre byen mest mulig ren og fin til 17. mai, sier Henry Håkonsen fra Eldrerådet.

Oppfordringen går fra alt til lag og organisasjoner, til privatpersoner, butikker og næringsliv forøvrig.

- Vi vil jo alle ha en mest mulig ren by, som ikke ser så trist ut som det gjør nå.