Han er trafikklærer på tunge kjøretøyer, sitter i styret i Norges lastebileierforbund i Finnmark og er lastebileier selv.

- Du kjefter på dine egne nå?

- Ja, til en viss grad kan du si det. Men det er ikke mindre viktig for det. Jeg ønsker ikke å henge ut noen, men informere. Jeg ønsker at folk skal være bevisste på valgene de gjør bak rattet. Som lastebilsjåfør sitter du bak rattet på et kjøretøy på 40 til 50 tonn. Da er det veldig viktig å tenke trafikksikkerhet, sier Haga.

Over fartsgrensa

Det er ikke lov til å kjøre fortere enn 80 kilometer i timen med et kjøretøy på 40-50 tonn.

- Det er en kjensgjerning at det kjøres fortere, sier Haga og kjører ut fra kjøreskolen på Hesseng.

Han kjører i retning Bjørnevatn. Vi kjører med begrenset last, men med lastebil og tilhenger sitter vi likevel med 40 tonn bak oss. Det er krefter i sving. Motoren jobber for å komme opp i fart.

- Enkelte som kjører lastebil tror at det er så mye å spare ved å kjøre i 90 kilometer i timen. En som kjørte i maks 80 brukte 17 minutter lengre tid på de 50 milene mellom Oslo og Trondheim enn en som kjørte i 90. Og 30 liter mer diesel. Det er null og niks å spare.

Lang bremselengde

Allerede i 70-sonen mellom Hesseng og Sandnes møter vi de første lastebilene som kjører stein ned til Kirkenes. Det trås hardt på gasspedalen.

- Når vi beveger oss ut i trafikken så kjenner vi igjen de som kjører hardt. De tror at det er så mye å spare. De klarer ikke å kjøre en ekstra tur ved å kjøre så fort som de gjør. Det de oppnår er merforbruk av drivstoff som igjen fører til dyrere transport. Det er en ukultur som de må gjøre noe med, sier Haga.

Kjører man i 80 kilometer i timen trenger en 40-50 tonn stor lastebil mellom 50 og 60 meter på å bremse.

Kjører man ti kilometer i timen fortere utgjør det mye mer.

- Spesielt i området ved Kirkenes senter, Tangen bru og Rema 1000 i Kirkenes. Der er det nestenulykker nesten daglig, sier Haga.

Han reagerer også på hvor fort det kjøres i tettbygd strøk, for eksempel gjennom Bjørnevatn og Sandnes.

- Jeg understreker at det ikke er alle som kjører hardt, men noen er det. Og det er myke trafikanter som lever i fare fordi det kjøres slik.

Haga kjører mot byen. I Sandnes nullstiller han forbruksnåla for å vise hvor mye en 40 tonns bil trenger av diesel for å komme opp i fart igjen.

- Hvis en bil må gjøre en full stans, så bruker man over en liter for å komme i gang igjen. Det er 2,66 kilo CO2 i lufta det. Det viser at dersom man kjører i overkant offensivt, så bruker man også mye mer drivstoff. Det er ikke bra for miljøet.

Sjåfører varslet

Leder i Trafikksikkerhetsutvalget, Kurt Wikan (Sp), sier han har fått mange henvendelser om lastebiler i høy fart.

- Jeg blir nedringt av folk som ber kommunen gjøre noe, men det er politiet som må utføre kontroller, sier han, men tok likevel kontakt med firmaet som står for steintransporten.

– Jeg meldte til firmaet Pedersen og sønn at det var to av deres biler som kjører vel fort. Det var nesten så det smalt her om dagen og det er flere ganger at de kommer fryktelig tett inn på. Det har jeg selv opplevd, sier Wikan.

Hans Petter Pedersen i Pedersen og sønn bekrefter kontakten.
– Jeg setter pris på tilbakemeldingen og har allerede tatt det opp med de sjåførene vi har fått tips om kjører tøft. Vi har holdt på i fire-fem år i Sør-Varanger og er opptatt av å spille på lag med lokalbefolkningen. Derfor sa jeg til de to sjåførene at de får en sjanse til. Dersom de ikke oppfører seg så får de ikke kjøre mer for oss, sier Pedersen.

- Deres sjåfører har ingenting å tjene på å kjøre fort?

– Nei, det har de definitivt ikke. Kjører de etter fartsgrensene så går forbruket ned og det blir mer nettoinntekt på bilen, sier Pedersen.

Kirkenes transportsentral har rundt 14 lastebilsjåfører i staben.
– Vi er underlagt strengt reglement fra Vegdekke entrepenør. Våre sjåfører kjører ikke på akkord, men timer. De har ingenting å tjene på å kjøre fortere. Det gjelder kun de sjåførene som opererer på lavere priser og kjører hardt for å få rundene til å gå unna raskere, sier daglig leder ved transportsentralen, Tore Fredrik Nilsen.