Gründer Danielsen Beddari skriver i søknaden at de har drevet turisme siden 2002. Birk husky er en sukseshistorie som har gjort det godt, blitt stadig mer populært og har flere og flere besøkende for hvert år.

Men de har utfordringer når det gjelder internett på Melkefoss i Pasvik.

- Dessverre kommer ikke disse gjestene av seg selv. De krever også mer enn tidligere, spesielt med hensyn til tilgang på den digitale motorveien fibertilknytning representerer. Også vi som bedrift har store problemer med dårlig dekning og ustabil nettilgang, skriver hun.

Ikke bra nok

Danielsen Beddari skriver videre at de abonnementene de har i dag ikke tilfredsstiller de krav og forventninger til hastighet som er i dag. For et par år siden fikk pasvikbredriften tilbud fra Varanger kraft om installasjon av fiber til hus for 50.000 kroner, med en forutsetning om minimum tre års bedriftskontrakt med en månedlig avgift på omlag 4000 kroner.

- Ingen av disse kostnadene er mulig å forsvare for en liten bedrift som Birk Husky, og vi ber derfor Sør-Varanger kommune om å ta opp tråden med Varanger kraft og hjelpe oss med å komme i mål med en løsning som er økonomisk forsvarlig for oss som bedrift, skriver Danielsen Beddari.

Dobbel kostnad

Hun ser for seg at bedriften betaler en dobbel installasjonskostnad i forhold til private, som betaler rundt 5000 kroner for installasjon. De ber om å få tegne et normalt abonnement hos en av kommunens leverandører på dette.

- Dette har jeg snakket med ordfører Rune Rafaelsen om, men har så langt ikke fått noen tilbakemelding om at kommunen har startet arbeidet med å få til en løsning som dette. Om det i praksis lar seg gjøre å installere kun til ett av husene eller midt mellom disse, og så få dekning til hele området vi benytter her til bedrift, ansatte og gjester, eller om det må to installasjoner til, vet jeg ikke. Begge hus og hyttene i mellom må ha internettdekning for å imøtekomme dagens krav i markedet, sier Danielsen Beddari.