- Finnmarkseiendommen (FeFo) mener det ikke er nødvendig med innskrenking av rypejakta i Finnmark, skriver FeFo i en pressemelding og forklarer at Miljødirektoratet foreslår fredning av fjell- og lirype fra 23. desember.

- Bakgrunnen er at li- og fjellrypa har havnet på rødlista som nær truet.

Jakta på rype i Finnmark varer fra 10. september til 15. mars.

- FeFo mener ansvaret for å sikre en bærekraftig forvaltning blir godt ivaretatt, og at det tilsier at jakttiden bør fortsette som i dag. Småviltjakt på Finnmarkseiendommen er delt inn i 131 jaktfelt, der jegerne på forhånd skal registrere hvor de skal jakte. Fangstrapportering skjer også på jaktfeltnivå. Dette skal sikre en kunnskapsbasert og bærekraftig forvaltning av småviltet.

- Vi vet at bestanden er god og vi har god kontroll på produksjon og uttak. Vi ser det ikke som nødvendig å stenge jakt», sier direktør Jan Olli i FeFo.

- Uttaket av ryper vinterstid er i tillegg svært lite, samtidig som det har en viktig, rekreasjonsmessig rolle for jegere.

Standpunktet er det samme som under høringsrunden i februar i år.