- De første var ferdige i januar, mens disse vi nå står i, er innflytningsklare i neste uke, forteller Rune Ulvang i Aktiv Hus.

Strømgjerrig

Aktivhusene er isolerte med tykke lag trefiberisolasjon, og henter strøm fra solceller.

- Med solceller kan overskuddsstrøm gå tilbake til nettet, og du kan få den igjen når du produserer mindre, forklarer Ulvang. Husene er også veldig frampå hva gjelder Co2-avtrykk.

- Det kommer snart krav om at også privatboliger må opplyse om dette. Disse aktivhusene gir en tiendedel av Co2-avtrykkene til boliger som bygges etter dagens forskrifter kalt Tek10, forteller han. Det benyttes aktiv ventilasjon hvor tilluft til boligen tilføres mest mulig uforstyrret gjennom veggventiler, og i tillegg på soverom med luftevinduer. Dette systemet kan reguleres manuelt, men kan også drives automatisk. Utluften føres gjennom en dimmensjonert kanal opp over tak.

Tekno

I tillegg kan du styre store deler av huset ved hjelp av mobiltelefonen. Dette gjøres via et system som heter Sense Home.

- Vi leverer huset med mulighet til å sjekke strømforbruk i hver kontakt, samt å styre persiennene, men etter ønske kan dette systemet bygges ut ytterligere, sier han. Hva gjelder persiennene er disse også automatiske.

- De går for eksempel opp på dagtid for å varme opp huset ved hjelp av sola, forteller Ulvang, som legger til at alt dette kan overstyres dersom man ønsker det.

To enheter

De splitter nye boligene består av to enheter, der den ene er horisontaldelt og den andre vertikaldelt, og leilighetene er på mellom 100 og 103 kvadratmeter. Fire av ti enheter er solgt per dags dato, og Ulvang forteller at de måtte selge to for å komme i gang med byggingen. Det er gått to år siden selskapet søkte på tomta, og til boligene nå står ferdig.