- Vårt hovedproblem er miljøet, sier Vladimir Potanin ifølge Barents Observer. Uttalelsene kommer i et større nyttårsintervju med avisen Vedomosti.

Potanin sier at håndteringen av miljøsituasjonen er på kraftig overtid for både selskapet, og for regionen.

Sosialt program

Mulige løsninger er ifølge eieren å stenge smelteverket i Nikel. Potanin mener dette kan settes i effekt etter 2019, i en prosess lik den nylige stengingen av et verk i Norilsk.

- Dette må følges opp av et sosialt program, og her handler det ikke bare om penger. Sammen med lokale myndigheter må vi finne ut hvordan vi kan gå videre med prosessen for å tilby folk alternative jobber og også utvikle et program for sosial tilpassing.

Ikke første gang

Investeringsprogrammet skal være på 13-14 milliarder dollar, og skal være fullført i 2022. En av hovedutfordringene er hvordan fange opp de 1,5 millionene tonn med svovelutslipp, to mulige veier er å forandre avfallet til svovel eller til svovelsyre. Beslutningen skal tas mot slutten av dette året.

Barents Observer kommenterer at det ikke er første gang Norilsk Nickel lanserer store moderniseringsplaner, men til nå med lite suksess.

Intervjuet ble forøvrig gitt nyttårsaften, like før det nye året som president Vladimir Putin har utpekt til Økologiåret.