Idrettshuset på Sandnes er sentralt plassert i bygda og har vært det helt siden den ble bygd på den beste tomta i 1953. Stein Are Ulvang er leder i idrettslaget. Han vet idrettshusets betydning for både Sandnes og ikke minst for SIL.

– Idrettshuset har vært selve nerven, hjerteslagene til Sandnes idrettslag, sier Ulvang.

Uunngåelig

Idrettslaget står ved et veiskille. Idrettshuset skal selges. Huset med stor H som har inneholdt både kontorer, dusjer, lagerrom, festligheter, bryllup, begravelser og et utall sportsarrangement. You name it.

– Styrebehandlingen var omfattende og skapte mye følelser, naturlig nok. Vi måtte være tålmodige i behandlingen av dette, og la medlemmene venne seg til tanken om avhending. Noen av de 630 medlemmene våre var for, mens andre var imot. Spesielt blant de eldre medlemmene var motstanden mot salg stor.

Men også de forsto at det var ingen vei utenom. Utgiftene var store og bruken minimal.

– Til slutt måtte vi bare slå av det som var av vann og strøm. Det gjorde vi i fjor høst. Utgiftene var store og inntektene lik null. Et salg har sakte, men sikkert tvunget seg fram.
Ulvang er selv født inn i idrettslaget og idrettshuset har vært med hele veien. Han kjenner selv til følelsene for huset.

– Ja, det er klart. Jeg er 51 år og i 1963 sto huset her. Det første jeg minnes var alle juletrefestene. Idrettshuset har vært med meg hele livet. Samtidig må vi være realistiske. For de eldre så var det lettere å akseptere et salg når vi med en gang vil begynne byggingen av et nytt hus.
Han håper at idrettshuset vil bli solgt i løpet av sommeren. Han og styret er godt i gang med forberedelsene til byggingen av et nytt bygg som skal bli idrettshusets stolthet.

Historie

Planene for et idrettshus var der allerede i 1920. Tegningene var der, men ble aldri realisert, da hovedveien ble lagt rett over unnarennet på hoppbakken og alt måtte forandres på. Ikke før etter krigen ble det for alvor fart i sakene. Optimismen var på topp og oppslutningen om laget var det samme. Nå var det viktig å få samfunnet i gang, og da var dugnadsarbeidet en naturlig del av sandnesværingenes normale liv. I 1948 fikk laget kjøpe ei brakke av gjenreisninga for 5000 kroner.
Idrettshuset ble påbegynt og ferdig bygd i 1952 og kostet 15 519 kroner og 70 øre. Det ble et moderne hus, med sløydsal og en velutrustet gymsal. Dugnadsånden var stor, står det å lese i heftet for SILs 90-årsjubileum. Aldri så galt at det ikke var godt for noe; i og med at Sandnes fikk et hus som også var skole, så slapp SIL å slå seg sammen med Bjørnevatn IL.
«Huset ble og er fortsatt lagets midtpunkt og hjerte. Det krever mye dugnad og penger, og det startet med en gang huset sto ferdig», heter det i jubileumsheftet. Dugnad, festligheter og sportsarrangement gikk hånd i hånd i årene etter at idrettshuset sto ferdig.

Interesse

Gjennom årene er idrettshuset pusset opp i flere omganger siden, både når det gjelder tak og gulv. Det nesten 200 kvadratmeter store idrettshuset er lagt ut for salg. «Vurderer salg», står det. Nå ser det ut som det nærmer seg et salg.

– Vi har hatt interessenter her. Flere har signalisert og sagt seg meget interessert i dette. Det er klart at dette er attraktivt. Midt i smørøyet. Fineste tomta på Sandnes. Nært til vei, vann og kloakk, et veldig attraktivt område.

Hvor mye vil idrettslaget ha for huset?

– Mest mulig. Pengene vil bli lagt inn i et nytt idrettshuset i området der SIL driver sine idretter nå, ved fotballbanen. Her er det kort vei til alpinanlegg, langrennsanlegg, hoppbakke og orientering. Alt dette vil bli ordnet i lag med utbygger. Vårt nye idrettshus vil være energi- og miljøvennlig og hypermoderne. Det vil bli en ny storstue å bli stolt av for alle i Sandnes idrettslag. Så snart det gamle idrettshuset selges, så vil vi gå i gang med en omregulering og grunnarbeidsdugnad ved gressbanen for å få på plass det nye. Kanskje får vi også realisert de gamle planene om friidrettsbane rundt gressbanen, som en del av Sandnes idrettspark. Men hele tiden blir det viktige for oss er at vi skal være forsiktig med det økonomiske. Idrettslagets økonomi er god og sunn og SIL har alltid satset på aktivitet.

Hva vil det bli der idrettshuset nå står?

– Huset må rives. Sannsynligvis så blir det vel boliger her med tid og stunder. Det er flere interessante forslag på dette som er kommet inn. Nå gjelder det å få dette ordnet og komme videre i prosessen.

Dugnad

SIL har hatt et veldig godt samarbeid med Sandnes skole.

– Det samarbeidet har vært fantastisk helt fra idrettslagets spede begynnelse. Samarbeidet har gått begge veier. Vi har brukt det som samlingsplass, mens de brukte idrettshuset som skole under asbestsaneringen for noen år siden.

Ulvang innser at hopp ikke lenger er en idrett som vil bli drevet på Sandnes.

– Det gjelder bare å sikre de hoppbakkene vi har. Vi har tegninger på en K120-bakke, men det er vel bare å innse at den ikke blir realisert.

SIL er et generasjonsidrettslag. Stein Ares foreldre, Åshild og Roger, har begge vært medlemmer i Sandnes idrettslag hele livet. Det samme gjelder Stein Are og hans tre søstre. Medlemsboka får beboerne i dåpsgave på Sandnes.

– Det er sånn her. Du blir født inn i idrettslaget, og du bidrar. Dugnad er grunnpilaren i SIL og har alltid vært det, sier de.

De bor et drøyt Wirkola-hopp fra idrettshuset. Krafthopperen fra Alta var her flere ganger i sin storhetstid. Det samme var kjente idrettsutøvere, som kombinertløperen Tom Sandberg, som har bakkerekorden.

– Vi har vært med i de fleste komiteer i SIL. Og var det en dugnad så var det bare å komme og hente oss. Vi som bodde her ble ofte brukt som innkvarteringssted for idrettsutøverne som kom hit. Alle stilte opp på det de ble spurt om dugnader. Det er ikke rom for å si nei. Drift av et idrettslag forplikter, sier Åshild.

– Du aner ikke hvor mye jeg har froset i hoppbakken og som tidtaker, sier Roger.

Tidtakerjobben har Stein Are arvet fra sin far.
Det har ikke bare vært på idrettsarrangement at dugnadsviljen har vært stor. De har alle vært med på å skifte tak og gulv.

Naturlig

Både Åshild og Roger ser på det som naturlig nå at epoken med idrettshuset har tatt slutt etter 63 år.

– Ja, det er naturlig. Tidligere var det jo fester der rett som det var. Det er det jo nå slutt på. Tiden for den slags er over. Forhåpentligvis blir det bra på tomta der idrettshuset står. Jeg håper noen med mye penger kjøper det. Og at det blir bygget små hus. Det trengs, sier Roger.