- Vi har hatt økning for hvert eneste år, men jeg vil ikke tro at det blir mer vold. Det er heller at det har blitt mer fokus, mer åpenhet og at tilbudet vårt har blitt godt kjent, sier Gerd Stene. Hun er barnefaglig ansvarlig på Norasenteret. I tillegg har hun ansvar for statistikken.

Flest barn

Norasenteret hadde 2 468 overnattingsdøgn i 2013. Ett overnattingsdøgn er en person, en natt. Dette tallet har steget jevnt og trutt. I 2009 var tallet nesten 1 000 og i 2012 var det 2 169. Bak tallene finner vi at de fleste av disse var barn.

- Noen overnatter her et par dager, andre blir boende flere måneder. Mange kvinner har naturlig nok ungene med seg, sier Gerd Stene.

I 2013 var det 29 barn, 23 kvinner og 2 menn som overnattet på Norasenteret. Gjennomsnittet per bruker er 43 døgn.

- Vi har seks leiligheter med plass til 2-3 i hver, en av leilighetene har to soverom. Blir det fullt kan vi re opp i andre rom. I fjor var det fullt her tre ganger, så vi må jo si kapasiteten er god, sier Stene.

Store mørketall

Likevel vet hun og leder Annik Eriksson at det skulle vært fullt hver dag. I alle fall hvis det er riktig, det som forskning på vold og seksuelle overgrep viser.

- En undersøkelse blant elever på videregående skoler i Norge viste at rundt 10 prosent hadde opplevd vold og seksuelle overgrep i hjemmet. Det er en av ti. Det er 2-3 i hver eneste skoleklasse. Det er et høyt tall, sier Stene.

Undersøkelsen viste at overgrep mot ungdommene selv eller overgrep gjort av foreldrene mot hverandre i sum ble et tall som er mye høyere enn de som blir fanget opp av krisesentrene.

- Et annet mørketall, som jeg tror det tar lang tid før vi får avdekket, er menn som lever med vold, legger Annik Eriksson til.

- Men jeg tror at vi har vært mer synlig og aktiv i eierkommunene, blitt kjent med hjelpeapparatet og at vi har et godt rykte som har spredt seg. Terskelen for å ta kontakt har blitt lavere, og det har ført til at tallet på besøk hos oss har økt, men likevel er det nok alt for lavt, sier Stene.

Eldre norske menn

Norasenteret er et interkommunalt foretak som eies av sju kommuner i Øst-Finnmark. I fjor kom 32 prosent av de som overnattet fra Sør-Varanger og 68 prosent fra de andre kommunene. Aldersfordelingen viser at kvinner i alderen 24-40 år utgjør mer en halvparten av disse. 16 prosent var i alderen 18-23 år og 13 prosent var i gruppen 40-49 år. 8 prosent var over 60 år. Fordelingen mellom etnisk norske og kvinner med utenlandsk opprinnelse var omtrent 50/50.

Alderen på overgriperne viser at over halvparten var i alderen 40-49 år. 75 prosent av disse var norske, 20 prosent av utenlandsk opprinnelse, og 5 prosent ble ikke spurt.

- Dette viser i grove trekk at i de fleste tilfellene i 2013 handlet om eldre norske menn som begikk overgrep mot yngre utenlandske kvinner, sier Gerd Stene.

Flytter ikke tilbake

Norasenterets nye hus ble åpnet i 2009. At alle som arbeider der har høyere utdanning og god kompetanse, tror Annik Eriksson og Gerd Stene er en viktig grunn til at andelen kvinner som flytter tilbake til overgriperne er så lav som den er, bare 8 prosent. Landsgjennomsnittet i 2012 var 17 prosent. (Tallene for 2013 har ikke kommet ennå).

Gerd Stene har også tall som viser hvor lang tid overgrepene har vart. 16 prosent har tatt kontakt etter et engangstilfelle og like mange for overgrep som har vart det siste året. 40 prosent har levd med overgrep i 1-4 år før de har tatt kontakt med Norasenteret og 28 prosent har levd med overgrep i fem år eller mer.

Telefoner hver dag

Norasenteret er et krisesenter for personer som har opplevd vold og seksuelle overgrep. 76 prosent har opplevd fysisk vold og like mange har opplevd en blanding av fysisk og psykisk vold og trusler. En tredel får besøksforbud. I 37,5 prosent av sakene er politiet kontaktet og i halvparten av sakene har Norasenteret hjulpet med kontakt av advokat.

- I tillegg sørger vi for legehjelp, kontakt med Nav, familievern, og barnevern, sier Gerd Stene.

I tillegg til overnattinger hadde senteret 81 dagbrukere og fikk 368 telefonhenvendelser.