Norterminal Response AS så seg forrige uke nødt til å si opp 11 ansatte. I tillegg har fire til sagt opp den siste tiden, ifølge iFinnmark.

Oljeomlastingsselskapet har hatt 12 personer permittert siden russiske Lukoil sluttet med sine omlastinger ved Kirkenes i juni i fjor. Lukoil flyttet omlastingen til Murmansk. Dette skjedde fordi det ble usikkerhet og forsinkelser rundt hvor mye olje Norterminal ville få lov til å laste om fra skip til skip.

Miljødirektoratet sa først nei til å utvide Norterminals skip-til-skip-kvote for i år, og i juni hadde Norterminal brukt opp den kvoten. Klima- og miljødepartementet sa ja til å utvide kvoten i juli, men da var det tydeligvis for sent, for Lukoil har ikke kommet tilbake.

- Vi var forsiktig optimistiske på at vi skulle få dem tilbake. Men per nå har vi ingen business, og da må vi dessverre justere arbeidsstokken. Det er veldig leit, men vi har holdt på dem så lenge vi kunne, sier Norterminal-direktør Jacob B. Stolt-Nielsen til iFinnmark.

Norterminal satser imidlertid på at markedet vil komme tilbake.

- Vi beholder alle funksjoner og satsingsområder i Kirkenes. Det vil bare ta litt mer tid, sier Stolt-Nielsen til Finnmarken.

Norterminal har fortsatt planer om et eget anlegg for oljeomlasting på Gamneset.