Prosjektleder for det nye sykehuset, Gunnar Stumo, opplyser at det kan tenkes at man må gjøre fysiske tiltak i den første, eller begge, rundkjøringene på veien fra havna i Kirkenes til sykehustomta på Skytterhusfjellet når de store byggeseksjonene kommer. Detaljene rundt det vil han komme tilbake til.

- Vi har påsett at entreprenøren har gjort de undersøkelser som skal til og sjekket risikoen ved transporten, sier Stumo.

- Det er et profesjonelt transportfirma som skal utføre oppgaven.

Stumo opplyser også at de akkurat nå har samtaler med nødetatene for å avklare eventuelle hindringer for dem.

Stumo avkrefter at veien vil bli stengt i den tiden transporten skal pågå, men det blir transportkolonne med bred last.

Blir det slik at en eller begge rundkjøringene må endres for å få seksjonene fram er det i tilfelle entreprenøren som må ta den kostnaden ifølge Stumo.

Byggeseksjonene til det nye sykehuset er ventet til Kirkenes 29. april og vil fraktes til tomta på Skytterhusfjellet trolig i de første dagene av mai.