For kort tid siden startet Scanvulk produksjon av merder på oppdrag for Villa Arctic, som produserer laks og ørret i blant annet Jarfjorden.

Daglig leder i Scanvulk, Terje Hansen, sier at de skal produsere 20 merder for Villa Arctic.

Hamsterhjul

- Fem mann vil jobbe med dette utover, og jeg regner med at de ordrene vi har idag vil sysselsette arbeidsstokken i rundt tjue uker. Vi regner med at vi bruker ei uke per merde, forklarer han.

Produksjonen foregår like nord for Fysikalsk institutt øst for moloen i industriområdet Storhaugens østside.

- Nå produserer vi utendørs, men skulle gjerne hatt lokaler å produsert i her nede, men vi har foreløpig fått nei til det.

Rundt 600 000 kroner koster det Villa Arctic per merde, og således kan dette bli viktig for oss. I tillegg produserer vi også såkalte hamsterhjul, som er en mekanisk innretning midt i merdene, og som skal holde fugler unna, sier Hansen.

Ekspansjon

Terje Hansen har god tro på at merdeproduksjonen etterhvert kan øke.

- Vi er allerede i forhandlinger med russiske oppdrettere i Petsjengafjorden. Foreløpig har vi ikke gjort noen avtaler, men at russerne er interessert er hevet over enhver tvil, hevder han.