– Jeg velger å tro at det skyldes uvitenhet, sier Egil Kalliainen. Han er leder for Reinbeitedistrikt 5A/C Pasvik og har fått mange meldinger fra publikum om løshunder som jager rein.

– Folk går opp hit til Sandnesdalen, eller til området Høybukta-Tusenvika, og så knipser de løs hundene sine. De vet ikke hvilken skade de gjør, sier han.

Følger instinktet

Denne helga startet reinkalvinga for fullt, men hunder som slippes løs i området kan gjøre stor skade. Egil Kalliainen sier det ikke nytter å si at hunden er snill eller ikke jager, den har et instinkt.

– Hunden følger instinktet sitt og det kan ikke slås av eller på. Hvis hunden løper etter drektige simler og de føler seg truet, er naturen innrettet sånn at den kan kaste kalven for å berge seg selv. Kalven dør, sier Kalliainen.

Lett bytte

Hvis simla akkurat har kalvet, vil den også løpe sin vei. Den bittelille nyfødte kalven blir igjen, ubeskyttet.
– Den trenger veldig mye nærhet og melk fra mora den første tiden og klarer seg ikke lenge alene. Hvis det er den første kalven, har ikke mora lært å ta godt nok vare på den, og det kan hende hun ikke vender tilbake, slik mer erfarne simler gjør. Dessuten blir den et lett bytte for rovdyr når flokken ikke er der for å beskytte den, forteller Kalliainen.

Rovdyr i tillegg

– Vi har allerede ganske mye rovdyr å tenke på. Akkurat nå er det veldig mye bjørn som jager reinen, og vi har sett bjørn som har jaget elg, og elgen har kastet kalven for å berge seg. Vi fant kadaveret etter kalven. Det samme skjer når hunder jager rein. En nyfødt reinkalv er bitteliten og et lett bytte for ørn, gaupe og jerv. Men dette er de naturlige farene vi må forholde oss til. Skal vi i tillegg bli plaget med at folk slipper hundene løs der reinen skal kalve? Det er rett og slett fortvilende, sier Kalliainen.

Les også: Skjøt bjørn på Jarfjordfjellet

Båndtvang

Kalliainen oppfordrer folk til å ha hunden i bånd.
– Hundeeieren har ikke kontroll på en hund som er løs. Når den får ferten av noe, drektige rein, kalver eller fugler på egg, så vil den forstyrre og resultatet kan bli fatalt for dyrene, til og med uten av hundeeieren vet det selv, sier han.

– Det er båndtvang på Kirkeneshalvøya hele året, men for oss reineiere er det bedre om folk lufter hundene på Verigas, der er det i alle fall ikke rein å forstyrre, sier han.

Hundetrening

Trygve Sarajærvi minner om at det er båndtvang i Norge fra 1. april til 20. august, og hele året på Kirkeneshalvøya. Han ber hundeeierne skjerpe seg.

– Men vi har faktisk et hundetreningsområde hvor det ikke er båndtvang, og det er ved Abborvann, like forbi Hesseng, sier Sarajærvi.

(Saken fortsetter under bildet)

Hundeloven

I Lov om hundehold heter det i paragraf 6: «I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at ikke den kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo.»
Hundeloven har også en egen paragraf som handler om rein, paragraf 7. Der står det «I områder der tamrein lovlig beiter, skal hundeholderen se til at hunden ikke unødig uroer eller skremmer rein, selv om den er under kontroll eller bundet.»

Paragraf 15 i hundeloven gir også grunneier eller reineier anledning til å avlive hund på stedet, dersom den utgjør fare for husdyr eller tamrein, men man skal prøve å fange hunden først, og man skal straks melde fra til politiet dersom man har fanget eller skutt en hund.

Politijurist Kirsti Jullum Jensen sier politiet tar dette på alvor.
– Vi vil etterforske alt som blir anmeldt, og er det snakk om angrep eller skader, kan man få forelegg og politiet kan bestemme at hunden skal avlives, sier Jensen.