AkerBP har planer om å gjennomføre leteboringer i østre deler av Barentshavet. I den sammenheng vil selskapet etablere redningsbase for helikopter og drivstoffpåfylling i Vardø, mens de vil drive med rotasjon av mannskap i Kirkenes, skriver iFinnmark.

Statoil vil ha samme ordning, med rotasjon i Kirkenes og drivstoffpåfylling i Vardø.

- En av årsakene til at vi velger å gjøre rotasjon fra Kirkenes, er storflyplassen. Regulariteten der er meget stabil i forhold til mange andre flyplasser, og det er en utgjørende faktor, sier Terje Solheim.

Han er daglig leder for AkerBP sitt Harstad-kontor.

- Vi ser også på mulighetene for å ta annen logistikk fra Øst-Finnmark, men her er ikke alle detaljer klare ennå, sier Solheim.

Det er imidlertid vanskelig for ham å si hva som skjer lokalt om de finner drivverdige funn i sørøstre deler av Barentshavet. Der vil størrelsen på funnet, oljens egenskaper og reservoarets egenskaper være med å bestemme det, ifølge iFinnmark.

- Storflyplass er selvsagt et viktig element, men det trenger ikke være helt avgjørende, sier Solheim.