Natt til onsdag ble laksesesongen avsluttet i tre av seks elver i Sør-Varanger. Torsdag avsluttes også laksefisket i Grense Jakobselv, og da har de ivrigste fiskerne to uker til i Sandneselva og Neidenelva før laksen er ferdigfisket for i år.

Sjøørreten har noe lengre sesong i elvene, men laksen har bestandig vært hovedattraksjonen her i øst - og i år har det vært spesielle forhold for fiskerne. Felles er at den høye vannstanden påvirket elvene i forskjellig grad.

Munkelva

Fiskerne i Munkelva har slitt takket være et leirras som gikk i fjor høst, forteller Lars Ojala, kontaktperson for elva i Sør-Varanger jeger- og fiskerforening.

- Det har vært bra vannføring, men det har vært lite sikt, og ikke spesielt gode fiskeforhold. Den dårlige sikta er en kombinasjon av leirraset, og at det er en del vannføring over myrområder, sier Ojala.

Klokkerelva

Også i Klokkerelva har det vært noe grumsete. Men kontaktperson Rainer Ingebrigtsen mener fiskeforholdene har vært veldig bra i år. Det som manglet denne sesongen, var selve laksen.

- Det har vært bra vannstand og temperatur, som sørger for at laksen kommer høyere opp i elva. Men sesongen har vært litt dårligere enn normalt, med lite oppgang av laks i elva. Det er fremdeles mulig at det kommer flere opp, så vi får se hvordan det er når vi har laksetelling i september, sier Ingebrigtsen.

Grense Jakobselv

I Grense Jakobselv er det lite vann akkurat nå, ifølge jeger- og fiskerforeningens kontaktperson Trond Marthinussen. Men også der var starten av sesongen preget av den snørike vinteren og kalde våren.

- Det har vært en meget spesiell sesong. Det var nesten ikke fiskandes de første tre ukene, siden det var så mye vann i elva, sier Marthinussen.

- Men på antallet fisk er dette en meget god sesong, slår han fast.

For de som er nysgjerrige på hvor mye laks som er tatt i elvene i år og i fjor, kan det sjekkes på Scanatura.

Merk da at lakserapportene kan komme inn noe etter at elvesesongen er over, så tallene i skrivende stund er ikke nødvendigvis endelige.