Finnmark fylkeskommune deler hvert år ut priser til de som har gjort en ekstra innsats på et av fem områder. I år deles det også ut pris for årets lærebedrift.

- Hvem som helst kan foreslå kandidater, og fristen for å nominere i år er satt til 25.mai. Det betyr at fristen er utsatt litt, og vi håper fortsatt på flere forslag til vinnere, sier kommunikasjonssjefen i Finnmark fylkeskommune, Trond Magne Henriksen.

Disse prisene deles ut:

Fylkeskulturprisen
Trafikksikkerhetsprisen
Folkehelseprisen
Bolystprisen
Årets lærebedrift

Prisene er på 30.000 kroner hver. Retningslinjer og skjema for nominering ligger på FFKs hjemmesider.