Pasvikdalens Jeger- og Fiskerforening er en av vinnerne her. De har fått 40 000 kroner til gapahuk og hovedbrygge på Loken, og 30 000 til ved til ødestuene i Pasvik.

Prosjektet på Loken er etterlengtet for mange. Hele bryggeanlegget på den ene siden av Loken brant ned i juni i fjor, og dermed mistet Pasvik ett av sine mest populære fiskesteder.

I tillegg har 50 000 gått til vedlikehold av åpne hytter i Pasvik.

Sporlegger og leir

Ellers i Sør-Varanger har IL Pasvik Hauk fått 10 000 kroner til sporlegger. Norges Jeger- og Fiskerforbund Finnmark har fått 15 000 kroner til villmarksleir for ungdommer. Og Pasvikdalen Pensjonistforening har fått 4500 kroner til aktivitetsdager i friluft.

På fylkesnivå har det blitt satt av 150 000 kroner til Turskiltprosjektet i Finnmark, Norges Jeger- og Fiskerforbund Finnmark fikk 30 000 til diverse isfiske- og familiearrangementer.

Totalt 672 000 kroner ble utdelt i Grønne Midler-ordningen over hele fylket i denne omgang. Det var fordelt på 43 søknader.

- Grønne Midler er et lavterskeltilbud til frivillige lag og foreninger. Målet er å fremme bolyst, aktivitet og god folkehelse, og det skal være enkelt å søke, sier Lena Kristiansen, som har hovedansvaret for tilskuddsordningen i FeFo.

Flere uten

Søknadsfristen gikk ut 15. februar for vårens Grønne midler-tildeling. Neste søknadsfrist blir 15. august, med tildeling i september. Da er det kanskje en hel del fra Sør-Varanger som får en ny sjanse, for det var flere som ikke fikk midler denne gangen.

Mental Helse Kirkenes fikk ikke 25 000 kroner til «»Anette Jensen - Noe å glede seg til», og heller ikke 30 000 kroner til høsttreff. Sør-Varanger Røde Kors må klare seg uten 20 000 til el-sykkel, og Kirkenes Puckers fikk ikke 20 000 kroner til kantskraper.

IL Pasvik Hauk fikk ikke 34 500 kroner til nye fotballmål, og Autismeforeningen fikk ikke 40 000 kroner til foredrag av Gunnhild Berglen. NJFF Finnmark fikk ikke 27 500 omsøkte kroner til elgjaktopplæring for ungdom.