• NY DEAL: Kulturminister Trine Skei Grande (V) la fram mediemeldinga på årsmøtet til Landslaget for lokalaviser (LLA) i Drammen fredag. Videre mot venstre: generalsekretær Rune Hetland og styreleder Tomas Bruvik i LLA.

    Foto: LLA

Fredag presenterte hun regjeringens nye melding om mediestøtte på landsmøtet til Landslaget for lokalaviser (LLA) i Drammen, der 200 lokalavisjournalister var samlet.

Jubel

Og nettopp lokalavisene har grunn til å juble over en ny innretning på pressestøtten: Grande varsler nemlig en solid dreining av pressestøtten i retning små og lokale medier.

– I dag har vi mange steder som lever i halvskygge og store geografiske områder som ikke blir dekket journalistisk. Det vil bli en omfordeling til små, lokale aviser for å dekke hvite flekker på mediekartet, slo Grande fast til applaus i salen.

Dreiningen vil på sikt innebære en reduksjon til de avisene som i dag får mest pressestøtte – som riksdekkende aviser som Dagsavisen, Klassekampen og Vårt Land.

– Men dette vil skje gradvis. Derfor økes den totale pressestøtten i en periode, sier Grande til NTB.

I år har mediene fått 586 millioner kroner over statsbudsjettet.

Flere grep

I tillegg varsles flere andre større grep i den nye mediestøttemeldingen:

  • De ulike støtteordningene skal samles innunder én ordning, som skal styres av et eget og uavhengig Mediestøtteråd, på en god armlengdes avstand fra politikerne. Rådet skal etter planen være operativt i 2021.

– Vi må ha slutt på kampen for å redde en enkeltavis eller to i Stortinget, sier Grande.

  • Rammene for støtten skal gis for fire år av gangen i stedet for å være en del av den årlige budsjettbehandlingen i Stortinget.
  • Kringkastingsavgiften avvikles og skal i stedet betales over skatteseddelen gjennom en justering av personfradraget.

– Dette vil være sosialt utjevnende, mener Grande.

Småavisene fornøyde

Landslaget for lokalaviser (LLA), hvor Sør-Varanger Avis og om lag 100 andre mindre aviser landet rundt er medlem, betegner Grandes budskap som en seier.

- Med den varslede økningen og prioriteringen, kan lokalavisene gjøre en enda bedre jobb i lokalsamfunnene rundt om i landet. Vi har stor grunn til å være glade og stolte over dette gjennomslaget. Det vil komme lokaldemokratiet og innbyggerne i Norge til gode, sier styreleder Tomas Bruvik og generalsekretær Rune Hetland i en pressemelding.

Ros og advarsel fra presseforbundet

Norsk Presseforbund er skeptiske til å ta fra "de rike" pressestøtte-mottakerne.

– Disse er også en viktig mediegruppe, som også må opprettholdes. Jeg vil advare mot å legge alle pengene i en pott som mediene må slåss om, leder i Norsk Presseforbund Elin Floberghagen til NTB.

Samtidig gir hun Grande skryt for mediestøttemeldingen.

– Det er sjelden jeg har hørt en kulturminister legge fram så overbevisende argumentasjon for hvorfor redaktørstyrte medier er så viktige som de er, sier Floberghagen som langt på vei er enig med kulturministeren om at de lokale mediene er grunnstammen i Medie-Norge.

– Det er viktig at alle områder i Norge har lokalaviser som følger med på det som skjer. Vi har mange små aviser som har jobbet i mange, mange år for å få bedre vilkår, sier hun.